Autor: Rafał Predko

Jak założyć firmę budowlaną i odnieść sukces?

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może wydawać się sprawą skomplikowaną. Szereg spraw formalnych, które trzeba załatwić, zakup odpowiedniego sprzętu, wszelkie tematy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, to kwestie, z którymi będziemy musieli się zmierzyć, zanim zaczniemy działać jako firma budowlana. Jak założyć tego typu biznes? 

Pierwsze kroki związane z założeniem firmy budowlanej 

Pierwszą kwestią, którą musimy rozważyć przed rozpoczęciem działalności, jest wybór jej formy. W tym przypadku możemy wybrać  spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytową akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, bądź jednoosobową działalność gospodarczą. Warto dodać, że spośród wymienionych form, jedynie trzy ostatnie nie wymagają wspólnika. 

Jako kolejny krok dobrze jest wybrać formę opodatkowania. Jest to o tyle ważna sprawa, że dotyczy sposobu obliczania podatku dochodowego, który zgodnie z prawem będziemy płacić. Pierwszą opcją jest skala podatkowa na zasadach ogólnych. Można z niej skorzystać w przypadku, gdy prowadzi się firmę w pojedynkę, na zasadach spółki cywilnej bądź spółki jawnej. Ta forma opodatkowania jest wybierana automatycznie, jeśli nie zdecydujemy się na żadną inną, a stawka wynosi 17% lub 23% zależnie od wysokości przychodów w skali roku. 

Drugi rodzaj opodatkowania, to podatek liniowy. W tym przypadku stawka jest stała, niezależnie od wysokości przychodów, które uzyskamy w ciągu roku i wynosi 19%. Jest to dobre rozwiązanie dla osób decydujących się na firmę w formie spółki jawnej, cywilnej, lub też jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Wyposażenie gastronomiczne do Twojej firmy i domu

Zobacz więcej

Kolejną formą opodatkowania jest karta podatkowa. Podobnie jak w przypadku podatku liniowego opłacamy tu stałą kwotę podatku, jednakże ta ustalana jest przez Ministerstwo Finansów na każdy rok podatkowy. Z takiego rozwiązania korzystają zwykle małe firmy. 

Ostatnią formą opodatkowania, którą rozważają osoby zastanawiające się jak założyć firmę budowlaną, jest ryczałt od przychodów. Można z niej skorzystać jednakże wyłącznie  jeśli przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 250 000 euro lub jej równowartości w złotówkach. Ryczałt od przychodów skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do współudziałowców spółki jawnej i cywilnej. Dla firm budowlanych wysokość tego podatku wynosi 5,5%. 

Po wybraniu formy opodatkowania powinniśmy wybrać zakres prac wykonywanych przez naszą firmę budowlaną. Określają je konkretne kody PKD, a świadczone usługi mogą być naprawdę bardzo szeroko zróżnicowane. Kody PKD dla branży budowlanej znajdują się w działach od 41 do 43 i tak dla przykładu – usługa o nazwie „Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków” ma przypisany kod PKD 41.10.Z. 

Mając już ustalone te wszystkie konkrety, możemy założyć działalność gospodarczą. W tym celu będziemy musieli złożyć wniosek o wpis do CEIDG – osobiście w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy, lub też za pośrednictwem Internetu. W tym drugim przypadku potrzebować będziemy podpisu elektronicznego, bądź też profilu zaufanego. 

Gdy nasz wniosek zostanie rozpatrzony, a tym samym zostanie nam przyznany NIP firmowy oraz nr. REGON możemy przystąpić do kolejnych działań. Z niezbędnych formalności pozostaje nam już tylko założenie konta firmowego, oraz, o ile nie zamierzamy zatrudniać osoby na stanowisku księgowym, podpisanie umowy z biurem świadczącym takie usługi. 

Ogólna charakterystyka branży budowlanej 

Branża budowlana to o tyle specyficzna forma działalności gospodarczej, że firmę świadczącą usługi z tej dziedziny można otworzyć praktycznie od ręki. Jednakże chcąc wykonywać niektóre z prace, wymagane jest posiadanie na nie koncesji i uprawnień. Z tego też względu w wielu przypadkach właściciel firmy nie może samodzielnie podejmować się wielu prac, takich jak np. wykonywania projektów budowlanych, robót budowlanych zakładania instalacji elektrycznych. W tym celu koniecznym jest zatrudnienie pracowników, lub podwykonawców, którzy takowe zezwolenia posiadają. 

Ponadto do branży budowlanej zaliczają się także firmy remontowe i remontowo-budowlane. Wszelkiego typu prace związane z usługami ogólnobudowlanymi, robotami specjalistycznymi, rozbiórkami, konserwacją i inżynierią wodną oraz lądową stanowią zakres branży budowlanej. 

Jak założyć firmę budowlaną, a jak remontowo-budowlaną? 

Wiele osób planujących własny biznes zastanawia się czy istnieją jakieś różnice pomiędzy firmą budowlaną, a remontowo-budowlaną. W tym przypadku cały szkopuł tkwi w szczegółach, gdyż wspomnieliśmy wcześniej wszystko zależy od kodów PKD jakie wybierzemy podczas wypełniania formularza do CEIDG. 

O ile więc firma budowlana zajmować będzie się wyłącznie pracami ogólnobudowlanymi, o tyle firma remontowo-budowlana wykonywać może także inne usługi związane oczywiście z remontem i konserwacją budynków. Oczywiście osobom zastanawiającym się jak założyć firmę remontowo-budowlaną przypominamy także o tym, że do wykonywania niektórych prac w tym zakresie, koniecznym jest posiada nie odpowiednich uprawnień. 

BHP w firmie budowlanej 

Omawiając temat związany z tym jak założyć firmę budowlaną, nie sposób pominąć również kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Względem innych profesji, to właśnie osoby wykonujące swoje obowiązki podczas prac budowlanych lub remontowych narażone są na większą liczbę niebezpieczeństw oraz wypadków. Warto więc choć w skrócie poruszyć temat BHP w firmie budowlanej. 

Zacznijmy od tego, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie wszelkich standardów bezpieczeństwa i higieny w swojej firmie. Do jego obowiązków w tym zakresie należy przede wszystkim ścisłą kontrola kwalifikacji pracowników. Jeśli nie posiadają oni stosownych uprawnień lub niezbędnych umiejętności, pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia ich do pracy. 

Po drugie właściciel firmy budowlanej musi także zadać o zapewnienie pracownikom regularnych badań z zakresu BHP oraz okresowych badań lekarskich wykonywanych przez lekarza medycyny pracy.     

Obowiązkiem pracodawcy jest również wyposażenie stanowisk roboczych w odpowiedni sprzęt i narzędzia, spełniające wymagania i zapewniające bezpieczną pracę każdej z zatrudnionych osób. Na przykład podczas prac na wysokościach należy postarać się o rusztowania oraz drabiny spełniające odpowiednie normy.   

Jako pracodawca musimy także realnie ocenić ryzyko zawodowe i zagrożenia na każdym ze stanowisk pracy. Gdy tylko takowe zostaną stwierdzone, należy poinformować pracowników o ich istnieniu. Pracownik ponadto musi zostać też poinstruowany na temat sposobów zapobiegania tym niebezpieczeństwom. Bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy jest ponadto zapewnienie wszelkich środków ochronnych w tym specjalnej odzieży, obuwia, a także indywidualnych środków ochrony wymaganych na określonym stanowisku roboczym. 

Do obowiązków pracownika należą zaś: wykonywanie pra cy zgodnie z przepisany BHP, używanie narzędzi i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, stosowanie odzieży ochronnej, uczestnictwo w szkoleniach BHP i okresowych badaniach lekarskich, a także informowanie przełożonych i współpracowników o zauważonych zagrożeniach w miejscu pracy. 

Niezbędny sprzęt dla każdej firmy budowlanej 

Każda firma, by mogła świadczyć swoje usługi musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt. Nie inaczej jest w przypadku branży budowlanej. Mając w swoim zakresie różnego rodzaju prace budowlane, wykończeniowe i remontowe potrzebować będziemy odpowiedniego wyposażenia, pozwalającego bez przeszkód świadczyć te usługi. 

Absolutną podstawą są tu różnego rodzaju profesjonalne elektronarzędzia, takie jak młoty wyburzeniowe, wiertarki, mieszadła, szlifierki i inne tego typu sprzęty. Nie wolno zapomnieć także o poziomicach, drabinach, rusztowaniach, betoniarkach. Do sprzętu zaliczyć możemy taże odzież ochronną, kaski, czy też pasy i uprzęże zabezpieczające podczas pracy na wysokościach. 

Otworzenie firmy budowlanej – podsumowanie 

Własny biznes to marzenie wielu osób. Oprócz korzyści jakie płyną z jego posiadania, wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością i szeregiem obowiązków. Wiele osób zastanawiających się jak założyć firmę budowlaną, jeszcze zanim przystąpi do działania, zraża się koniecznością załatwiania spraw urzędowych i związanych z nimi niuansów. Jak jednak udowodniliśmy w naszym poradniku, nie jest to aż tak bardzo trudne, jak twierdzą niektórzy. 

Należy jednak pamiętać o tym, że oprócz wszelkich formalności, prowadząc swoją firmę remontowo-budowlaną, nie wolno zapomnieć także o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i o zapewnieniu pracownikom odpowiednich narzędzi, pozwalających świadczyć usługi. I nie ma tu znaczenia, czy chodzi budowę lub remont domu, czy też zwykły montaż brodzika. Zasady są zasadami i należy ich bezwzględnie przestrzegać.