Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

1) Informacja dotycząca zbierania danych osobowych i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej poinformujemy Państwa o zasadach postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.2 Administratorem danych na tej stronie internetowej w rozumieniu RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – jest expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Tel.: +49 30 209 930 530, E-Mail: [email protected] Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Ta strona internetowa ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywanych danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień czy zapytań skierowanych do administratora) korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki na pasku przeglądarki internetowej.

2) Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, czyli kiedy użytkownik nie chce się rejestrować lub przekazywać nam innych informacji, zbieramy tylko takie dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową użytkownika (tzw. log serwera). Gdy użytkownik wywołuje naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:

 • nasza odwiedzana strona internetowa
 • data i godzina dostępu
 • ilość wysłanych danych w bajtach
 • źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę
 • używana przeglądarka internetowa
 • używany system operacyjny
 • używany adres IP (ewent. zanonimizowany)

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w celu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeśli będą istnieć konkretne przesłanki co do niezgodnego z prawem korzystania z treści.

3) Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić użytkownikom wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie są kasowane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznawanie przeglądarki użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (tzw. stałe pliki cookie). Pliki cookie gromadzą i przetwarzają określone, indywidualne informacje o użytkowniku, takie jak dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie podanego okresu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Informacje o okresie przechowywania danego pliku cookie można znaleźć na liście ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej użytkownika.
Częściowo pliki cookie służą do uproszczenia procesu składania zamówień poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie treści wirtualnego koszyka na wypadek późniejszych odwiedzin strony internetowej). Przetwarzanie danych osobowych przez stosowane przez nas pliki cookie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku udzielenia zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w zapewnieniu optymalnego, przyjaznego dla użytkownika i efektywnego korzystania ze strony internetowej.
Użytkownik może również tak ustawić przeglądarkę, aby był informowany o tym, że dana strona używa plików cookie i by mógł zadecydować, czy chce je zaakceptować czy zablokować w określonych przypadkach lub w całości. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/manage-preferences-and-add-ons-firefox
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Należy pamiętać, że odmowa zgody na korzystanie z plików cookie może oznaczać, że część opcji i usług będzie dla użytkownika niedostępna.

4) Nawiązywanie kontaktu

W ramach kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-maila) gromadzone są dane osobowe. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego użytkownik jest informowany o rodzaju zbieranych danych. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub nawiązania kontaktu, a także do celów administracyjnych. Podstawę prawną dla przetwarzanych danych stanowi nasz uprawniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytanie użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt ma celu zawarcie umowy, dodatkowo obowiązuje podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania, dane użytkownika po przetworzeniu jego zapytania zostają skasowane.

5) Przetwarzanie danych podczas tworzenia konta użytkownika oraz do celów związanych z realizacją umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe są zbierane i przetwarzane na przyszłość do celów związanych z realizacją umowy lub związanych z utworzeniem konta użytkownika. O rodzaju zbieranych danych użytkownik jest informowany za pośrednictwem określonych formularzy służących do wprowadzania danych. Skasowanie konta użytkownika jest możliwe w każdej chwili, w tym celu należy wysłać wiadomość administratorowi na adres podany powyżej. Dane przekazane nam przez użytkownika zapisujemy i wykorzystujemy do celów związanych z realizacją umowy. Po zrealizowaniu umowy lub skasowaniu konta dane użytkownika zostają zablokowane ze względu na terminy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego, a po upływie tych terminów zostają skasowane, jeśli użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z jego danych lub też dalsze ustawowo dozwolone wykorzystywanie danych z naszej strony zostało zastrzeżone, o czym użytkownik zostanie poniżej odpowiednio poinformowany.

6) Korzystanie z danych klientów do celów marketingu bezpośredniego

6.1 Zapisz się do naszego newslettera

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, będziemy Państwu regularnie przesyłać informacje na temat naszych ofert. W celu udzielenia zgody na wysłanie newslettera użytkownik musi obowiązkowo podać swój adres e-mail. Wszystkie inne dane są dobrowolne i są wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązywania kontaktu z użytkownikiem. Podczas wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że wyślemy newsletter w e-mailu tylko wtedy, jeśli użytkownik udzielił swojej wyraźnej zgody na wysłanie newslettera. W takim przypadku wysyłamy e-mail, w którym użytkownik jest proszony o potwierdzenie przez kliknięcie odpowiedniego linku, że chciałby otrzymywać newsletter w przyszłości.

Aktywując link potwierdzający, użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podczas zapisywania się do newslettera rejestrujemy adres IP użytkownika zapisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę zapisu, co pozwala na monitorowanie ewentualnego nieuprawnionego użycia adresu e-mail w późniejszym czasie. Dane zbierane przez nas w momencie zapisywania się przez użytkownika do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do celów reklamowych za pośrednictwem newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając odpowiedni link podany w newsletterze lub wysyłając odpowiednią wiadomość do administratora wymienionego na początku tego dokumentu. Po zrezygnowaniu z otrzymywania newslettera adres e-mail użytkownika zostanie niezwłocznie wykasowany z naszego rozdzielnika newsletterów, jeśli użytkownik nie udzielił swojej wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego korzystania z danych w ustawowym zakresie, o którym użytkownik zostanie poinformowany w tym oświadczeniu.

6.2  Wysyłanie biuletynu e-mail do obecnych klientów naszego newslettera

Jeśli użytkownik udostępnił nam podczas zakupu produktów swój adres e-mail, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania mu ofert na produkty z naszego asortymentu, które są podobne do zakupionych wcześniej. Zgodnie z § 7 ust. 3 UWG (ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) nie jest nam potrzebna do tego celu oddzielna zgoda użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się w tym zakresie wyłącznie z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w realizacji spersonalizowanego marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DGSVO. Jeśli użytkownik odmówił swojej zgody na wykorzystywanie swojego adresu e-mail do tego celu, maile nie będą przez nas wysyłane. Użytkownik jest uprawniony do wycofania w każdej chwili swojej zgody na wykorzystanie jego adresu e-mail ze skutkiem na przyszłość poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości odpowiedzialnemu podmiotowi wymienionemu na początku dokumentu. W takim przypadku użytkownik ponosi wyłącznie koszty przekazania według stawek podstawowych. Po wpłynięciu wycofania zgody wykorzystywanie adresu e-mail do celów reklamowych zostanie niezwłocznie wstrzymane.

7) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

7.1 W celu realizacji zamówienia współpracujemy z następującym usługodawcą / następującymi usługodawcami, którzy wspierają nas w pełnym lub częściowym zakresie podczas realizacji zawartych umów. Usługodawcom tym przekazywane są zgodnie z informacjami podanymi poniżej określone dane osobowe.
Zbierane przez nas dane osobowe są przekazywane w ramach wykonywania umowy przedsiębiorstwom transportowym realizującym zlecenia dostaw, jeśli jest to wymagane do celów związanych z realizacją dostawy towaru. Dane dotyczące płatności przekazujemy w ramach realizacji płatności wybranej instytucji kredytowej, o ile jest to wymagane w związku z realizacją płatności. W dalszej części znajdują się szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usług operatorów płatności. Podstawę prawną dla przekazywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7.2 Zbierane przez nas dane osobowe są przekazywane w ramach wykonywania umowy przedsiębiorstwom transportowym realizującym zlecenia dostaw, jeśli jest to wymagane do celów związanych z realizacją dostawy towaru. Dane dotyczące płatności przekazujemy w ramach realizacji płatności wybranej instytucji kredytowej, o ile jest to wymagane w związku z realizacją płatności. W dalszej części znajdują się szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usług operatorów płatności. Podstawę prawną dla przekazywania danych stanowi przy tym art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7.3 W celu wywiązania się wobec klientów z naszych obowiązków wynikających z umowy współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi. Nazwisko oraz adres dostawy użytkownika podajemy wyłącznie do celów niezbędnych do realizacji dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7.4 Korzystanie z usług specjalnych dostawców podczas przetwarzania i realizacji zamówienia

- Linnworks
Zamówienie jest przetwarzane przez dostawcę usług „Linnworks” (Linn Systems Ltd, Suite 3, 2-4 Southgate, Chichester, West Sussex, PO19 8DJ, Wielka Brytania). Imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe, jeśli były podane, zostaną przekazane do Linnworks wyłącznie w celu realizacji zamówienia online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b GDPR (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Twoje dane zostaną przekazane w zakresie, który jest niezbędny do zrealizowania zamówienia. Szczegóły ochrony danych Linnworks i oświadczenie o ochronie danych Linn Systems Ltd znajdziesz na stronie internetowej Linnworks https://www.linnworks.com/linn-systems-privacy-policy.
- Parcel Perform
Korzystamy z usług firmy Parcel Perform Pte Ltd., 38 Dakota Crescent, #16-09, Singapur 399938 („Parcel Perform”), aby umożliwić klientowi monitorowanie wysyłki zamówienia. Dzięki bezpośredniemu zintegrowaniu z naszą stroną internetową Parcel Perform pozwala klientowi sprawdzić status wysyłki poprzez podanie numeru śledzenia dla dokonanych u nas zamówień bez konieczności kontaktowania się bezpośrednio z firmą transportową. Na życzenie Parcel Perform przesyła w naszym imieniu również powiadomienie o wysyłce i informacje o aktualnym statusie dostawy. Zgodnie z naszym uzasadnionym interesem polegającym na efektywnej i informacyjnej komunikacji z klientami oraz na leżącej również w interesie klientów transparentnej i niezawodnej realizacji wysyłki po nadaniu paczki przekazujemy Parcel Perform określone dane klienta (adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres) wraz z numerem wysyłki w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli jest to wymagane przepisami prawa, przekazanie tych danych następuje zamiast tego wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody klienta w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą w każdej chwili można wycofać ze skutkiem na przyszłość, powiadamiając odpowiednio administratora danych.
Firma Parcel Perform nie przekaże danych klienta osobom trzecim i będzie je przetwarzać wyłącznie w wyżej wskazanym celu. Parcel Perform usunie te dane po zrealizowaniu wysyłki.
Zawarliśmy z firmą Parcel Perform umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy ją do ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami ustawowymi.
Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności firmy Parcel Perform są dostępne do wglądu na stronie https://www.parcelperform.com/privacy.
- SendIT
Wysyłki realizujemy przy pomocy usługi „SendIT”, którą dostarcza firma ProLogis Automatisierung und Identifikation GmbH, Hagsdorfer Straße 3, D-85368 Sixthaselbach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane klientów przekazujemy firmie SendIT wyłącznie w celu realizacji internetowego zamówienia klienta, która na nasze zlecenie podejmuje się drukowania etykiet wysyłkowych i przekazywania danych wysyłkowych do firmy transportowej realizującej wysyłkę. Przekazywanie danych odbywa się tylko w takim w zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne do realizacji zamówienia. Firma SendIT będzie wysyłać w naszym imieniu powiadomienia o wysyłce i informacje o aktualnym statusie dostawy. Zgodnie z naszym uzasadnionym interesem polegającym na efektywnej i informacyjnej komunikacji z klientami oraz na leżącej również w interesie klientów transparentnej i niezawodnej realizacji wysyłki po nadaniu paczki przekazujemy SendIT określone dane klienta (adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres) wraz z numerem wysyłki w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
SendIT nie przekaże danych osobom trzecim i będzie je przetwarzać wyłącznie w wyżej wskazanym celu. SendIT usunie te dane po zrealizowaniu wysyłki.
Zawarliśmy z firmą ProLogis Automatisierung und Identifikation GmbH, projektantem usługi SendIT, umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy ją do ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami ustawowymi.
- Trusted Returns
Aby zapewnić skuteczną realizację zwrotów, korzystamy z usługi „Trusted Returns”, którą dostarcza firma Trusted Returns GmbH, Peter-Joseph-Lenné-Str. 5, D-51377 Leverkusen.
Dzięki integracji tej usługi klienci mają możliwość zainicjowania procesu zwrotu bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Niektóre dane klientów są przy tym gromadzone w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO za pośrednictwem dostępnego formularza zwrotu i przekazywane do Trusted Returns w związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na skutecznym zarządzaniu zwrotami. Na podstawie podanych informacji i przy wykorzystaniu oprogramowania dostarczanego przez Trusted Returns sprawdzamy, czy klient jest uprawniony do zwrotu, oraz przygotowujemy optymalną dla klienta metodę zwrotu.
Trusted Returns usunie udostępnione dane po zrealizowaniu zwrotu. Zawarliśmy z firmą Trusted Returns umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy ją do ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami ustawowymi.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w firmie Trusted Returns są dostępne tutaj: https://trustedreturns.com/de

7.5 Przekazywanie danych osobowych firmie kurierskiej.

- DHL
Jeśli doręczenie przesyłki realizuje firma kurierska DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße, 20, 53113 Bonn, Niemcy), przekazujemy DHL Państwa adres e-mail przed doręczeniem przesyłki w celu uzgodnienia terminu doręczenia lub wysłania powiadomienia o doręczeniu, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę podczas składania zamówienia. W innym przypadku przekazujemy DHL jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Przekazywanie danych odbywa się w takim zakresie, jaki jest niezbędny do doręczenia przesyłki. Wówczas ustalenie terminu doręczenia z DHL z wyprzedzeniem lub otrzymanie powiadomienia o doręczeniu nie będzie możliwe.
Zgodę można każdorazowo odwołać wobec określonego wyżej administratora danych lub firmy kurierskiej DHL ze skutkiem na przyszłość.
- DPD
Jeśli doręczenie przesyłki realizuje firma kurierska DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Niemcy ), przekazujemy DPD Państwa adres e-mail przed doręczeniem przesyłki w celu uzgodnienia terminu doręczenia lub wysłania powiadomienia o doręczeniu, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę podczas składania zamówienia. W innym przypadku przekazujemy DPD jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Przekazywanie danych odbywa się w takim zakresie, jaki jest niezbędny do doręczenia przesyłki. Wówczas ustalenie terminu doręczenia z DPD z wyprzedzeniem lub otrzymanie powiadomienia o doręczeniu nie będzie możliwe.
Zgodę można każdorazowo odwołać wobec określonego wyżej administratora danych lub firmy kurierskiej DPD ze skutkiem na przyszłość.
- GLS
Jeśli doręczenie przesyłki realizuje firma kurierska GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Niemcy), przekazujemy GLS Państwa adres e-mail przed doręczeniem przesyłki w celu uzgodnienia terminu doręczenia lub wysłania powiadomienia o doręczeniu, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę podczas składania zamówienia. W innym przypadku przekazujemy GLS jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Przekazywanie danych odbywa się w takim zakresie, jaki jest niezbędny do doręczenia przesyłki. Wówczas ustalenie terminu doręczenia z GLS z wyprzedzeniem lub otrzymanie powiadomienia o doręczeniu nie będzie możliwe.
Zgodę można każdorazowo odwołać wobec określonego wyżej administratora danych lub firmy kurierskiej GLS ze skutkiem na przyszłość.
- UPS
Jeśli doręczenie przesyłki realizuje firma kurierska UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Niemcy), przekazujemy UPS Państwa adres e-mail przed doręczeniem przesyłki w celu uzgodnienia terminu doręczenia lub wysłania powiadomienia o doręczeniu, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę podczas składania zamówienia. W innym przypadku przekazujemy UPS jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Przekazywanie danych odbywa się w takim zakresie, jaki jest niezbędny do doręczenia przesyłki. Wówczas ustalenie terminu doręczenia z UPS z wyprzedzeniem lub otrzymanie powiadomienia o doręczeniu nie będzie możliwe.
Zgodę można każdorazowo odwołać wobec określonego wyżej administratora danych lub firmy kurierskiej UPS ze skutkiem na przyszłość.

7.6 Korzystanie z usług operatorów płatności

- Amazon
Wybór metody płatności „Amazon Pay” oznacza, że płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem operatora usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (dalej „Amazon Payments”), któremu w ramach procesu zamówienia przekazujemy uzyskane informacje o kliencie wraz z danymi dotyczącymi zamówienia klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane klienta są przekazywane wyłącznie do celów związanych z realizacją płatności za pośrednictwem operatora Amazon Payments i tylko w wymaganym do tego zakresie. Pod poniższym adresem można zapoznać się z polityką prywatności Amazon Payments: https://pay.amazon.co.uk/help/B63Y8N45FK4VXH2
- Klarna
Wybór metody płatności „Klarna” oznacza, że płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem operatora usług płatniczych Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej „Klarna”). W celu realizacji płatności dane osobowe klienta (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, płeć, adres e-mail, numer telefonu i adres IP) oraz informacje dotyczące jego zamówienia (np. kwota faktury, artykuły, rodzaj dostawy) zostaną przekazane firmie Klarna na potrzeby weryfikacji tożsamości i wiarygodności kredytowej, o ile w ramach składania zamówienia wyraził na to wyraźną zgodę w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Informacje o tym, którym wywiadowniom gospodarczym mogą być przekazywane dane klienta, można znaleźć tutaj:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Informacja na temat wiarygodności kredytowej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. ocena punktowa). Jeśli ocena punktowa jest dołączona do wyniku kontroli wiarygodności kredytowej, bazuje ona na uznanej naukowo metodzie matematyczno-statystycznej. Przy dokonywaniu oceny punktowej uwzględnia się m.in. dane adresowe. Uzyskane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie braku uregulowania zobowiązań firma Klarna wykorzysta do podjęcia rozsądnej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego.
W każdej chwili można wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do administratora danych lub firmy Klarna. Klarna nadal pozostaje uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli jest to wymagane w zakresie związanym z realizacją płatności zgodnie z umową.
Państwa dane osobowe są traktowane zgodnie z obowiązującymi postanowienia o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wytycznymi firmy Klarna zawartymi w postanowieniach o ochronie danych osobowych osób, których dane dotyczą z siedzibą w Niemczech https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
lub z siedzibą w Austrii https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
- Paypal
W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu PayPal, stosowania karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub – jeśli taka opcja jest dostępna – „zakupu na fakturę” lub „płatności ratalnej” za pośrednictwem PayPal przekazujemy serwisowi PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanemu w dalszej części „PayPal”) dane dotyczące płatności. Dane są przekazywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do celów związanych z realizacją płatności.
PayPal zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji na temat wiarygodności kredytowej dla określonych metod płatności przy użyciu karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub – jeśli taka opcja jest dostępna – „zakupu na fakturę” lub „płatności ratalnej” za pośrednictwem PayPal. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane dotyczące płatności mogą być przekazywane wywiadowniom gospodarczym na podstawie uprawnionego interesu PayPal w ustalaniu zdolności płatniczej. Przy podejmowaniu decyzji PayPal uwzględnia dla wybranej metody płatności wynik kontroli wiarygodności kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa zalegania w płatnościach. Informacja na temat wiarygodności kredytowej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości score). Jeśli wartości score są dołączone do wyniku kontroli wiarygodności kredytowej, bazują one na uznanej naukowo metodzie matematyczno-statystycznej. Przy obliczaniu wartości score uwzględnia się m.in. dane adresowe. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, m.in. wywiadowni gospodarczych, znajdują się w polityce prywatności serwisu PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full
Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres serwisu PayPal. Jednak PayPal nadal pozostaje ewentualnie uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to wymagane w zakresie związanym z realizacją płatnością zgodnie z umową.
- SOFORT
Decydując się na skorzystanie z opcji płatności „SOFORT”, zapłata zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (dalej „SOFORT”), któremu przekazujemy informacje uzyskane w ramach procesu zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Firma Sofort GmbH należy do grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Sztokholm, Szwecja). Dane użytkownika są przekazywane wyłącznie do celów związanych z realizacją płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT i wyłącznie w wymaganym do tego zakresie. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności SOFORT jest dostępnych pod następującym adresem: https://www.etsy.com/legal/privacy/?ref=enhc

- Przelewy24
Wybór metody płatności „Przelewy24” oznacza, że płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem operatora usług płatniczych PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, któremu w ramach procesu zamówienia przekazujemy uzyskane informacje o kliencie wraz z danymi dotyczącymi zamówienia klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane klienta są przekazywane wyłącznie do celów związanych z realizacją płatności za pośrednictwem operatora Amazon Payments i tylko w wymaganym do tego zakresie. Pod poniższym adresem można zapoznać się z polityką prywatności Przelewy24: https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik

- Blik
Wybór metody płatności „Blik” oznacza, że płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem operatora usług płatniczych Polski Standard Płatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cypryjska 72, 02-781 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, któremu w ramach procesu zamówienia przekazujemy uzyskane informacje o kliencie wraz z danymi dotyczącymi zamówienia klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane klienta są przekazywane wyłącznie do celów związanych z realizacją płatności za pośrednictwem operatora i tylko w wymaganym do tego zakresie. Pod poniższym adresem można zapoznać się z polityką prywatności Blik https://blik.com/media/documents/polityka_prywatnosci_psp.pdf

- Adyen
W przypadku wybrania metody płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Adyen płatność zostanie przetworzona przez Adyen z siedzibą przy Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia. Dostawca otrzyma informacje podane podczas składania zamówienia oraz dane z nim związane (imię i nazwisko, adres, IBAN, BIC, kwota faktury, waluta i numer transakcji) zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO. Twoje dane zostaną przekazane wyłącznie w celu przetworzenia płatności przez dostawcę usług Adyen oraz w zakresie koniecznym do zrealizowania zamówienia.

- Wallee
W przypadku wybrania metody płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Wallee płatność zostanie przetworzona przez Wallee customweb GmbH z siedzibą przy General-Guisan-Strasse 47 31, CH-8400 Zurych, nazywanym dalej Wallee. Dostawca otrzyma informacje podane podczas składania zamówienia oraz dane z nim związane (imię i nazwisko, adres, numer konta, kod banku, numer karty kredytowej, jeżeli został podany, kwota faktury, waluta i numer transakcji). Twoje dane zostaną przekazane wyłącznie w celu przetworzenia płatności przez dostawcę usług Wallee oraz w zakresie koniecznym do zrealizowania zamówienia.

8) Nawiązywanie kontaktu w celu przypomnienia o wystawieniu oceny

8.1 Jeśli w trakcie składania lub po złożeniu zamówienia użytkownik udzielił nam swojej wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy jego adres e-mail platformie do wystawienia ocen eKomi należącej do firmy eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin (www.ekomi.de), która wysyła użytkownikom e-mail z przypomnieniem o wystawieniu oceny.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając odpowiednią wiadomość do administratora danych lub na adres platformy.

8.2 Przypomnienie o wystawieniu oceny z Trusted Shops
Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO użytkownik udzielił nam swojej wyraźnej zgody w trakcie składania lub po złożeniu zamówienia, przekazujemy jego adres e-mail platformie do wystawienia ocen Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia (https://www.trustedshops.pl/), która wysyła użytkownikom e-mail z przypomnieniem o wystawieniu oceny.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając odpowiednią wiadomość administratorowi danych lub na adres platformy.

8.3 Przypomnienie o wystawieniu oceny przez Trusted Shops
Jeśli użytkownik udzielił nam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO swojej wyraźnej zgody w trakcie składania lub po złożeniu zamówienia, przekazujemy jego adres e-mail platformie do wystawienia ocen Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.it), która wysyła użytkownikom e-mail z przypomnieniem o wystawieniu oceny.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając odpowiednią wiadomość administratorowi danych lub na adres platformy.

8.4 Przypomnienie o wystawieniu oceny przez CENEO

Jeśli użytkownik udzielił nam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO swojej wyraźnej zgody w trakcie składania lub po złożeniu zamówienia, przekazujemy jego adres e-mail platformie do Ceneo.pl sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem [email protected], która wysyła użytkownikom e-mail z przypomnieniem o wystawieniu oceny.Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając odpowiednią wiadomość administratorowi danych lub na adres platformy.

8.5 Trustpilot
Zgodnie z art. 6 (1) punkt a GDPR jeżeli w trakcie lub po złożeniu zamówienia zostanie wyrażona na to zgoda, przekażemy Twój adres e-mail do "Trustpilot A/S", Pilestræde 58, 1112 Kopenhaga K, Dania (www.trustpilot.com), aby mogli wysłać Ci przypomnienie drogą elektroniczną. Zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, wysyłając wiadomość do administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych lub do serwisu z recenzjami.

9) Korzystanie z grafik oceny i etykiet kontroli jakości

9.1 Widget EHI

Na naszej stronie internetowej korzystamy z etykiety „EHI Geprüfter Online-Shop”, tj. z widgetu dostarczanego przez firmę EHI Retail Institute GmbH, Spichernstraße 55, 50672 Kolonia („EHI”). Podczas odwiedzania naszej strony internetowej serwery EHI ładują w widgecie treści dynamiczne (aktualna ocena sklepu, certyfikat itp.). EHI przesyła przy tym do serwerów informacje o adresie IP użytkownika, odwiedzanej wcześniej stronie, dacie i godzinie otwarcia strony, przesłanej ilości danych, używanym typie przeglądarki, stosowanym przez użytkownika systemie operacyjnym i o dostawcy wysyłającym zapytanie (dane referrer). Przetwarzanie danych odbywa się ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes, który w tym przypadku polega na optymalizacji naszej oferty w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w firmie EHI jest dostępnych na stronie www.ehi-siegel.de/datenschutz

9.2 Trusted Shops Trustbadge

Na tej stronie internetowej umieszczono Trusted Shops Trustbadge w celu prezentowania naszego znaku jakości Trusted Shops oraz oferowania kupującym członkostwa w Trusted Shops po złożeniu zamówienia.

Służy on do realizowania naszych ustalonych w drodze wyważenia nadrzędnych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej sprzedaży naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Trustbadge i reklamowane przy jego pomocy usługi stanowią ofertę firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

Przy otwieraniu Trustbadge serwer automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika, który zawiera np. adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, informacje o ilości przesyłanych danych oraz o powiązanym z zapytaniem dostawcy (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Dane dostępowe nie są analizowane i zostają automatycznie nadpisane po maksymalnie siedmiu dniach od odwiedzin użytkownika na stronie.

Inne dane osobowe są przekazywane wyłącznie do Trusted Shops, jeżeli po złożeniu zamówienia użytkownik zdecydował się na wykorzystanie produktów Trusted Shops lub już się w tym celu zarejestrował. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem a Trusted Shops.

10) Wykorzystywanie mediów społecznościowych: Filmy video

Korzystanie z filmów z serwisu YouTube

Ta strona internetowa korzysta z funkcji integracji z YouTube, aby wyświetlać i odtwarzać filmy z serwisu „YouTube”, który jest własnością firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).
Stosujemy przy tym rozszerzony moduł ochrony danych, który zgodnie z informacjami dostawcy uruchamia zapisywanie informacji o użytkowniku dopiero przy odtworzeniu filmu(-ów). W przypadku uruchomienia filmu pochodzącego z serwisu YouTube dostawca YouTube używa plików cookie w celu zgromadzenia informacji o zachowaniu użytkowników. Według informacji YouTube służą one między innymi do zbierania statystyk video, poprawy układu przyjaznego dla użytkowników i do zapobiegania nadużyciom. Po zalogowaniu się użytkownika do Google jego dane są bezpośrednio przyporządkowywane do jego konta, gdy kliknie na film video. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, musi wylogować się z serwisu YouTube przed aktywacją przycisku. Google zapisuje dane użytkownika (także użytkowników niezalogowanych) w postaci profili użytkowników i poddaje je analizie. Takiej analizy dokonuje się w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionych interesów Google, które polegają na wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy, badaniu rynku i/lub dostosowaniu strony internetowej do konkretnych potrzeb. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy zgody na tworzenie takich profili, przy czym, aby móc z niego skorzystać, musi zwrócić się bezpośrednio do YouTube. W ramach korzystania z YouTube dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA.
Niezależnie od odtwarzania zakotwiczonych filmów przy każdym otwarciu tej strony internetowej ustanowione zostaje połączenie z siecią Google, co może prowadzić do przetwarzania danych, na które nie mamy żadnego wpływu.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych YouTube jest dostępnych u dostawcy serwisu na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę z poziomu panelu zarządzania plikami cookie (Cookie Consent Tool) znajdującego się na stronie internetowej.

11) Marketing internetowy

11.1 Data Feed Watch

Ta strona internetowa korzysta z Data Feed Watch, usługi chmury marketingowej dostarczanej przez firmę WordWatch, Inc.,1195 Chess Drive Suite 201 Foster City, CA 94404, USA („Data Feed Watch”).
Data Feed Watch pozwala na sterowanie różnymi aktywnościami marketingowymi i ich synchronizację za pomocą centralnego interfejsu użytkownika. Data Feed Watch umożliwia w ten sposób automatyczne przetwarzanie aktywności (feed), zarządzanie reklamą w używanych kanałach marketingowych i analizę skuteczności działań marketingowych.
W celu realizacji różnych funkcji Data Feed Watch korzysta z plików cookie, czyli niewielkich plików tekstowych, które są przechowywane lokalnie w schowku przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, jak również pomiar transakcji przy wykorzystaniu kanału marketingowego aż po etap finalizacji zamówienia. Pliki cookie rejestrują przy tym określone informacje, takie jak adres IP, lokalizacja, czas wywołania strony itp. Informacje zarejestrowane przez Data Feed Watch są przechowywane na serwerach należących do Data Feed Watch i analizowane na nasze zlecenie.
Jeśli dochodzi przy tym do przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie to odbywa się w celu statystycznej analizy zachowania użytkowników, umożliwiającej optymalizację i prowadzenie działań marketingowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Zawarliśmy z firmą Data Feed Watch umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy ją do ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami ustawowymi.
Użytkownik może na stałe uniemożliwić rejestrowanie danych z wykorzystaniem plików cookie przez Data Feed Watch oraz stosowanie plików cookie, zmieniając adekwatnie ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce.
W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.
Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności Data Feed Watch jest dostępnych pod adresem: https://www.datafeedwatch.pl/polityka-cookie?__hstc=174268989.c6bd7e3cc9bfffeb1f340ba98f8b2a0a.1604399850497.1604399850497.1604399850497.1&__hssc=174268989.3.1604399850497&__hsfp=700881697&_gl=1*lgfgjx*_gcl_aw*R0NMLjE2MDQzOTk4NTIuRUFJYUlRb2JDaE1Jc1pqcmxKZm03QUlWeXVleUNoMWVUZ25rRUFBWUFTQUFFZ0pId2ZEX0J3RQ..&_ga=2.48979110.1655939516.1604399852-1484951786.1604399852&_gac=1.16451074.1604399852.EAIaIQobChMIsZjrlJfm7AIVyueyCh1eTgnkEAAYASAAEgJHwfD_BwE

11.2 Stosowanie Google Ads Conversion- Tracking

Ta strona internetowa korzysta z systemu reklamowego online „Google Ads” oraz w ramach Google Ads ze śledzenia konwersji Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Korzystamy z oferty Google Adwords, aby za pomocą działań reklamowych (tzw. Google Adwords) zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. W oparciu o dane z kampanii reklamowych możemy ustalić, na ile skuteczne są określone działania reklamowe. W ten sposób dążymy to tego, aby wyświetlać użytkownikom reklamy, które będą dla nich interesujące, uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz uzyskać rzetelne obliczenia kosztów reklamy.

Plik cookie zostaje uruchomiony w celu śledzenia konwersji w momencie, gdy użytkownik kliknie reklamę Adss połączoną z Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie tracą swoją ważność z reguły po upływie 30 dni i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony internetowe, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, Google oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Nie można zatem śledzić plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klienta AdWords. Informacje uzyskane dzięki plikowi cookie do konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują liczbę wszystkich użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie zawierają jednak informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może zablokować tę opcję, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej w zakładce „Ustawienia użytkownika”. W ten sposób użytkownik nie zostaje ujęty w statystykach śledzenia konwersji. Korzystamy z Google Ads ze względu na nasz uprawniony interes w celowanej reklamie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach korzystania z systemu reklamowego online Google Ads dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA.

Pod poniższym adresem internetowym znajduje się więcej informacji na temat przepisów dotyczących ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=pl

Użytkownik może trwale dezaktywować pliki cookie dla reklam, wybierając odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu swojej przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym linkiem:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl

Należy pamiętać, że po dezaktywacji plików cookie część opcji i usług z tej strony internetowej może być niedostępna.

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

11.3 Heureka Sales Tracking

Ta strona internetowa korzysta z technologii śledzenia dostarczanej przez firmę Heureka Group a.s., Karolinska 650/1, 186 00, Praga 8, Czechy („Heureka”), aby monitorować i analizować określone działania użytkowników, które zostały podjęte po przekierowaniu ze strony „heureka.cz” do naszej strony internetowej. Heureka korzysta w tym celu z plików cookie, a więc małych plików tekstowych, które w przypadku otwierania portali i przekierowania do naszej strony internetowej są zapisywane lokalnie w schowku przeglądarki internetowej użytkownika i przesyłają do Heureka określone informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu końcowym (w tym adres IP, który jednak natychmiast po zebraniu i przed zapisaniem zostaje spseudonimizowany). Stosowanie plików cookie pozwala ustalić, czy na naszej stronie internetowej doszło do sfinalizowania zamówienia użytkownika. Ponadto do Heureka przesyłane są określone informacje dotyczące zamówienia (wartość koszyka, ceny jednostkowe zakupionych produktów, SKU produktów, waluta). W ten sposób możemy monitorować całościowo działania użytkownika, począwszy od otwarcia reklamy na stronie „Heureka.cz”, aż po finalizację zamówienia. Informacje o zamówieniu są rejestrowane, przekazywane do firmy Heureka oraz zapisywane przez firmę Heureka tylko wtedy, gdy po przekierowaniu na naszą stronę internetową rzeczywiście doszło do zamówienia.

Jeżeli informacje generowane przez pliki cookie zawierają także dane osobowe użytkowników, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes, który w tym przypadku polega na statystycznej analizie skuteczności reklam produktów na stronie „heureka.cz” i zachowań zakupowych użytkowników, i służy w ten sposób optymalizacji naszej oferty internetowej.

Aby zablokować możliwość gromadzenia i zapisywania danych podczas odwiedzin ze skutkiem na przyszłość, użytkownik może tak ustawić przeglądarkę, aby był informowany o tym, że dana strona używa plików cookie i by mógł zadecydować, czy chce je zaakceptować czy zablokować w określonych przypadkach lub w całości. Brak zgody na używanie plików cookie może ograniczyć liczbę funkcji i usług dostępnych na naszej stronie internetowej.

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.
Więcej informacji oraz przepisy dotyczące ochrony danych firmy Heureka są dostępne do wglądu tutaj: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

11.4 Seznam Sales Tracking

Ta strona internetowa korzysta z technologii śledzenia dostarczanej przez firmę Seznam, Radlická 3294/10, Anděl, 150 00, Praga 5, Czechy („Seznam”), aby monitorować i analizować określone działania użytkowników, które zostały podjęte po przekierowaniu ze strony „seznam.cz” do naszej strony internetowej. Seznam korzysta w tym celu z plików cookie, a więc małych plików tekstowych, które w przypadku otwierania portali i przekierowania do naszej strony internetowej są zapisywane lokalnie w schowku przeglądarki internetowej użytkownika i przesyłają do Seznam określone informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu końcowym (w tym adres IP, który jednak natychmiast po zebraniu i przed zapisaniem zostaje spseudonimizowany). Stosowanie plików cookie pozwala ustalić, czy na naszej stronie internetowej doszło do sfinalizowania zamówienia użytkownika. Ponadto do Seznam przesyłane są określone informacje dotyczące zamówienia (wartość koszyka, ceny jednostkowe zakupionych produktów, SKU produktów, waluta). W ten sposób możemy monitorować całościowo działania użytkownika, począwszy od otwarcia reklamy na stronie „seznam.cz”, aż po finalizację zamówienia. Informacje o zamówieniu są rejestrowane, przekazywane do firmy Seznam oraz zapisywane przez firmę Seznam tylko wtedy, gdy po przekierowaniu na naszą stronę internetową rzeczywiście doszło do zamówienia.

Jeżeli informacje generowane przez pliki cookie zawierają także dane osobowe użytkowników, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes, który w tym przypadku polega na statystycznej analizie skuteczności reklam produktów na stronie „seznam.cz” i zachowań zakupowych użytkowników, i służy w ten sposób optymalizacji naszej oferty internetowej.

Aby zablokować możliwość gromadzenia i zapisywania danych podczas odwiedzin ze skutkiem na przyszłość, użytkownik może tak ustawić przeglądarkę, aby był informowany o tym, że dana strona używa plików cookie i by mógł zadecydować, czy chce je zaakceptować czy zablokować w określonych przypadkach lub w całości. Brak zgody na używanie plików cookie może ograniczyć liczbę funkcji i usług dostępnych na naszej stronie internetowej.

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

Więcej informacji oraz przepisy dotyczące ochrony danych firmy Seznam są dostępne do wglądu tutaj: https://www.seznam.cz/reklama/en/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

12) Narzędzie analizy statystyk serwisów

12.1 Exponea

Na tej stronie internetowej gromadzimy i zapisujemy różne dane przy użyciu technologii firmy Exponea DE GmbH, DE GmbH, Kemperplatz 1, 10785 Berlin („exponea”) zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, który w tym przypadku polega na statystycznej analizie zachowania użytkowników do celów optymalizacji i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zalicza się do nich adres IP, dane logowania, ustawienia strefy czasowej, system operacyjny i platforma operacyjna, informacje o odwiedzinach wraz z adresem URL, wyszukiwane hasła, informacje o tym, czego użytkownik poszukiwał na naszej stronie i co na niej przeglądał, czas reakcji strony internetowej, błędy w pobraniu, czas odwiedzin na konkretnych stronach oraz informacje o interakcjach na stronie internetowej (np. przewijanie, kliknięcia i ruchy kursora). W oparciu o takie dane w tym samym celu można tworzyć i analizować spseudonimizowane profile użytkownika. W tym celu stosowane mogą być pliki cookie. Plików cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w schowku przeglądarki internetowej osób odwiedzających stronę. Pliki cookie umożliwiają między innymi ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane uzyskane przy pomocy technologii exponea nie będą wykorzystywane bez oddzielnej zgody osoby, której dane dotyczą, do personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową ani powiązywania ich z danymi osobowymi nosiciela pseudonimu.
Aby wyłączyć możliwość analizy zachowania użytkownika przez pliki cookie, użytkownik może tak ustawić przeglądarkę, aby był informowany o tym, że dana strona używa plików cookie i by mógł zadecydować, czy chce je zaakceptować czy zablokować w określonych przypadkach lub w całości.

Alternatywnie użytkownik może zapobiec zbieraniu danych przez firmę exponea ze skutkiem na przyszłość, instalując plik cookie opt-out, który można pobrać z następującej strony: https://exponea.com/de/legal/control-your-data/

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych w firmie exponea jest dostępnych na stronie https://exponea.com/legal/privacy-policy/

12.2 Google (Universal) Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje Google (Universal) Analytics, narzędzie analizy statystyk serwisów Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google (Universal) Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są z reguły przekazywane na serwer Google i tam też przechowywane – w tym przypadku może również dojść do przesyłania informacji na serwery Google LLC w USA.
Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, co zapewnia anonimizację adresu IP dzięki zastosowaniu skrótu i wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osób. Dzięki rozszerzeniu adres IP użytkownika zostaje skrócony wcześniej przez Google w państwach członkowskich UE lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google LCC w USA i tam skracany. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w zakresie statystycznej analizy zachowania użytkownika w celach optymalizacyjnych i marketingowych.
Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google (Universal) Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Zapisywanie plików cookie użytkownik może zablokować za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki. Informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi oferowane przez stronę internetową mogą być niedostępne. Ponadto użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
W ramach alternatywy dla wtyczki przeglądarki lub w przeglądarkach urządzeń mobilnych użytkownik może kliknąć link podany poniżej w celu ustawienia pliku cookie opt-out, co spowoduje zablokowanie możliwości rejestrowania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej (plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny; po skasowaniu plików cookie w tej przeglądarce użytkownik musi ponownie kliknąć następujący link): Wyłącz Google Analytics
Więcej informacji o Google (Universal) Analytics można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

12.3 Hotjar (hotjar Ltd.)

Strona ta korzysta z usługi analizy stron internetowych Hotjar firmy Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. to europejskie przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę na Malcie (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788)
.
Za pomocą tego narzędzia można monitorować wszystkie działania na stronach internetowych, które Hotjar obsługuje (tzw. heatmaps). W ten sposób można np. określić zakres przewijania oraz rodzaj i częstotliwość klikania określonych przycisków przez użytkownika. Ponadto dzięki temu narzędziu możliwe jest otrzymywanie bezpośredniego feedbacku od użytkowników strony internetowej. W ten sposób uzyskujemy wartościowe informacje, dzięki czemu możemy jeszcze szybciej opracowywać nasze strony internetowe i jeszcze bardziej ułatwić użytkownikowi sposób obsługi. Opisywana analiza służy do opartych na naszym uzasadnionym interesie optymalizacji i celów marketingowych oraz pozwala na bardziej interesujące przedstawienie naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podczas stosowania tego narzędzia zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych osobowych użytkownika. W ten sposób możliwe jest monitorowanie nie tylko przycisków, których użytkownik używa, ale także ustalenie zakresu przewijania. Pola stron z wyświetlanymi danymi osobowymi użytkownika lub osób trzecich są przez Hotjar automatycznie ukrywane i w żadnym momencie nie są widoczne.

Hotjar oferuje każdemu użytkownikowi możliwość zablokowania narzędzia Hotjar za pomocą funkcji „Do not track-header”, co uniemożliwia rejestrowanie danych na temat odwiedzin danej strony internetowej. Jest to ustawienie, które wspiera wszystkie konwencjonalne przeglądarki w ich aktualnych wersjach. W tym celu przeglądarka użytkownika wysyła Hotjar prośbę dotyczącą dezaktywacji funkcji śledzenia danego użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, korzystając z różnych przeglądarek/komputerów, funkcję „Do not track-header” musi aktywować dla każdej przeglądarki / każdego komputera oddzielnie.

Szczegółowe instrukcje z informacjami na temat przeglądarki znajdują się na stronie: https://www.hotjar.com/opt-out
Więcej informacji na temat Hotjar Ltd. i narzędzia Hotjar znajduje się na stronie internetowej: https://www.hotjar.com
Oświadczenie o ochronie danych Hotjar Ltd. znajduje się na stronie internetowej: https://www.hotjar.com/privacy

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

13) Retargeting/ Remarketing/ Reklama w formie rekomendacji

Bing Ads (Microsoft Corporation)
Ta strona korzysta z technologii śledzenia konwersji „Bing Ads” firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads zapisuje przy tym plik cookie na komputerze użytkownika, który trafił na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Pliki te tracą swoją ważność po upływie 180 dni i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony internetowe, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, Microsoft oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę (strona konwersyjna). Jeśli w toku przetwarzane są dane osobowe, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z efektywnym marketingiem.
Informacje uzyskane za pomocą konwersyjnych plików cookie służą do sporządzania statystyk konwersyjnych, tj. do rejestrowania, ilu użytkowników trafia na stronę konwersyjną po kliknięciu reklamy. Dzięki temu znamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie uzyskujemy jednak informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników.
Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może zablokować tę opcję, dezaktywując plik cookie do śledzenia konwersji Bing Ads za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej w zakładce ustawień użytkownika. Wówczas użytkownik nie będzie ujęty w statystykach śledzenia konwersji. Alternatywnie za pośrednictwem strony dezaktywacyjnej dla użytkowników z UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ można sprawdzić, czy Microsoft używa reklamowych plików cookie w przeglądarce i wyłączyć je.
Pod poniższym adresem internetowym znajduje się więcej informacji na temat wytycznych Microsoft Bing Ads w sprawie ochrony danych osobowych: https://www.microsoft.com/pl-pl
W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

Criteo (Criteo SA)
Na tej stronie internetowej zbiera, przechowuje i analizuje się informacje na temat zachowania użytkowników w sieci za pośrednictwem technologii firmy Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francja („Criteo”). Zbieranie informacji odbywa się z użyciem plików tekstowych cookie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w związku z wyświetlaniem spersonalizowanych reklam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w formie spseudonimizowanej. Criteo analizuje zachowanie w sieci na bazie algorytmu, dzięki czemu może wyświetlać ukierunkowane reklamy produktów w formie spersonalizowanych banerów reklamowych na innych stronach (tzw. publisher). W żadnym przypadku zebranych danych nie wykorzystuje się do identyfikacji użytkownika odwiedzającego tę stronę. Danych nie wykorzystuje się w inny sposób i nie przekazuje się ich osobom trzecim.
Aby wyłączyć pobieranie danych i tworzenie spseudonimizowanych profili użytkownika w przyszłości, z poniższej strony można ściągnąć tzw. opt-out cookie:
Criteo, rezygnacja (https://www.criteo.com/pl/).
Szczegółowe informacje o technologii Criteo znajdują się w wytycznych Criteo w sprawie ochrony danych osobowych: https://www.criteo.com/pl/
W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie przedstawionych powyżej danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

14) Inne

14.1 Opinie konsumenckie Google (wcześniej program certyfikowanych sklepów Google)

Współpracujemy z firmą Google w ramach programu „opinii konsumenckich Google”. Dostawcą tej usługi jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Program ten pozwala nam na zbieranie opinii konsumenckich od użytkowników naszej strony internetowej. W związku z tym po zakupie na naszej stronie internetowej użytkownik jest pytany, czy chciałby wziąć udział w ankiecie mailowej Google. W przypadku wyrażenia zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO adres mailowy użytkownika przekażemy do firmy Google. Użytkownik otrzyma wiadomość mailową z systemu opinii konsumenckich Google, w której zostanie poproszony o ocenę swojego zakupu na naszej stronie internetowej. Opinia użytkownika zostanie następnie połączona z naszymi innymi ocenami i wyświetlona w naszym logo opinii konsumenckich Google oraz w naszym panelu Merchant Center. Ponadto opinia użytkownika będzie wykorzystana w systemie ocen sprzedawców Google. W ramach korzystania z systemu opinii konsumenckich Google dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do administratora danych lub firmy Google.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych Google w związku z programem opinii konsumenckich Google są dostępne pod następującym linkiem: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=pl

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych Google w związku z programem ocen sprzedawców Google są dostępne pod następującym linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

14.2 Microsoft Power BI

W celu wewnętrznej wizualizacji działań biznesowych i dla zdefiniowanych pod kątem użytkowników analiz procesów ekonomicznych korzystamy z usługi „Microsoft Power BI”, którą dostarcza firma Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Dane osobowe klientów mogą stać się w razie konieczności przedmiotem procesów wizualizacyjno-analitycznych i być przetwarzane w tym celu przez firmę Microsoft BI. W takim przypadku Microsoft przetwarza dane osobowe jako nadzorowany podmiot przetwarzający dane w myśl art. 28 RODO i zobowiązał się wobec nas w umowie do ochrony tych danych zgodnie z wymogami ustawowymi. W tym celu Microsoft korzysta z najnowocześniejszych procedur szyfrowania i zapewnia wyłączny przebieg przetwarzania danych w serwerowniach na terenie UE.
Więcej informacji na temat działań mających na celu ochronę danych osobowych w firmie Power BI są dostępne na stronie https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter/security/powerbi-security.Microsoft Power BI

14.3 Trusted Shops Trustbadge

Do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops oraz oferowania członkostwa w Trusted Shops klientom po złożeniu zamówienia na stronie widoczny jest element Trustbadge.

Służy on do realizowania naszych uprawnionych interesów w zakresie optymalnego wprowadzania naszej oferty na rynek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Trustbadge i związane z nim usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

Przy wywołaniu Trustbadge serwer automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika, który zawiera np. adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, ilość transferowanych danych oraz wywołanego dostawcę (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Nie analizuje się danych dostępowych i są one automatycznie nadpisywane po siedmiu dniach od odwiedzin użytkownika na stronie.

Inne dane osobowe przekazuje się wyłącznie do Trusted Shops, o ile po zakończeniu składania zamówienia użytkownik zdecydował się na wykorzystywanie produktów Trusted Shops lub jest już do tego celu zarejestrowany. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem a Trusted Shops.

14.4 Momentive Europe UC (Survey Monkey)

Ta strona jest partnerem Momentive Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irlandia ("Momentive") i wykorzystuje Survey Monkey. Jest to platforma typu „oprogramowanie jako usługa”, która pozwala nam tworzyć ankiety dotyczące naszych produktów i usług oraz wysyłać je klientom (respondentom) drogą mailową. Ankieta zostaje wysłana wyłącznie wtedy, gdy klient się na to zgodzi zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. a RODO.

W celu oceny ankiety Momentive gromadzi dane kontaktowe (adres e-mail i imię) oraz dane użytkownika, urządzenia i przeglądarki o ile respondent wyraził na to zgodę zgodnie z Art. 6 (1) a RODO. Zgodę można cofnąć w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli którakolwiek odpowiedź ankiety zawiera dane osobiste, wówczas przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 (1) lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest statystyczna ocena zadowolenia użytkowników oraz dalsza optymalizacja naszej oferty internetowej.

Zawarliśmy umowę z Momentive dotyczącą realizacji zamówienia, na mocy której zobowiązujemy się chronić dane osób odwiedzających naszą stronę internetową i nie przekazywać ich osobom trzecim.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Momentive (Survey Monkey) znajdziesz tutaj:

https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy/

14.5 Zenloop

Ta strona internetowa współpracuje z zenloop GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin ("zenloop"). Zenloop jest platformą business-to-business typu „oprogramowanie jako usługa”, która pozwala na zbieranie i analizowanie opinii klientów z różnych kanałów. Pozwala nam ona na dostosowanie i poprawienie naszej oferty zgodnie z potrzebami klientów.

Konkretne ankiety dotyczące naszych usług mogą być tworzone za pośrednictwem zenloop i wysyłane do klientów (respondentów) drogą e-mailową. Ankieta zostaje wysłana wyłącznie wtedy, gdy klient się na to zgodzi zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. a RODO.

W celu oceny ankiety zenloop gromadzi adresy e-mail respondentów przekazane za ich zgodą zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. a RODO. Zgodę można cofnąć w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Zenloop gromadzi i przechowuje również wszystkie odpowiedzi respondentów, które, w zależności od ankiety, mogą zawierać dane osobiste takie jak imię i nazwisko, i oceniać je w naszym imieniu. Jeżeli odpowiedź ankiety zawiera dane osobiste, proces przebiega zgodnie z Art. 6 (1) lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest statystyczna ocena zadowolenia użytkowników oraz dalsza optymalizacja naszej oferty internetowej.

Zawarliśmy umowę z zenloop dotyczącą realizacji zamówienia, na mocy której zobowiązujemy firmę zenloop do ochrony danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i nieprzekazywanie ich osobom trzecim.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez zenloop znajdziesz w polityce prywatności firmy: https://www.zenloop.com/de/legal/privacy

15) Prawa osoby, której dane dotyczą

15.1 Obowiązujące prawo ochrony danych zapewnia Państwu liczne prawa wobec administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych (prawo do uzyskania informacji, prawo do interwencji), które zostały wymienione poniżej:

 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzaniazgodnie z art. 19 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

15.2 PRAWO DO GŁOSZENIA SPRZECIWU

JEŚLI W RAMACH WYWAŻENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZE WZGLĘDU NA NASZ PRZEWAŻAJĄCY UPRAWNIONY INTERES, W KAŻDEJ CHWILI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.
JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ WYSTARCZAJĄCE POWODY ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ I UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZEWAŻAĆ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB, JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY CELOM ZWIĄZANYM Z DOCHODZENIEM , WYKONYWANIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W CELACH ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI PRAWO ZŁOŻYĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU OKREŚLONYCH DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ TEGO RODZAJU. SPRZECIW MOŻNA ZŁOŻYĆ W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.

16) Okres zapisywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych oblicza się w oparciu o konkretną podstawę prawną, w związku z celem przetwarzania i – o ile mają zastosowanie – dodatkowo na podstawie właściwych ustawowych terminów przechowywania (np. terminów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

W przypadku obowiązywania ustawowych terminów na przechowywanie danych osobowych, przetwarzanych w ramach zobowiązań wynikających z czynności prawnych lub podobnych czynności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresu przechowywania, o ile nie są już niezbędne do realizacji umowy lub przygotowania do zawarcia umowy i/lub po naszej stronie wygasł prawnie uzasadniony interes w zakresie dalszego przechowywania tych danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, w myśl art. 21 ust. 1 RODO, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, w myśl art. 21 ust. 2 RODO.

Jeżeli z innych informacji dot. szczególnych przypadków przetwarzania zawartych w niniejszej polityce prywatności nie wynika inaczej, przechowywane dane osobowe zostaną ponadto usunięte, gdy nie będą dłużej wymagane do celu, w jakim zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.


DOCID: ##ITK-050375e85bfba8f844d94244c324b64f##

 

Version: 202103171527