Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1) Informacja dotycząca zbierania danych osobowych i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej poinformujemy Państwa o zasadach postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.2 Administratorem danych na tej stronie internetowej w rozumieniu RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – jest expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Tel.: +49 30 209 930 530, Fax: +49 30 239 890 9, E-Mail: [email protected] Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Ta strona internetowa ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywanych danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień czy zapytań skierowanych do administratora) korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki na pasku przeglądarki internetowej.

2) Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, czyli kiedy użytkownik nie chce się rejestrować lub przekazywać nam innych informacji, zbieramy tylko takie dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową użytkownika (tzw. log serwera). Gdy użytkownik wywołuje naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:

 • nasza odwiedzana strona internetowa
 • data i godzina dostępu
 • ilość wysłanych danych w bajtach
 • źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę
 • używana przeglądarka internetowa
 • używany system operacyjny
 • używany adres IP (ewent. zanonimizowany)

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w celu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeśli będą istnieć konkretne przesłanki co do niezgodnego z prawem korzystania z treści

3) Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić użytkownikom wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie są kasowane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznawanie przeglądarki użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (tzw. stałe pliki cookie). Pliki cookie gromadzą i przetwarzają określone, indywidualne informacje o użytkowniku, takie jak dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie podanego okresu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Informacje o okresie przechowywania danego pliku cookie można znaleźć na liście ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej użytkownika.

Częściowo pliki cookie służą do uproszczenia procesu składania zamówień poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie treści wirtualnego koszyka na wypadek późniejszych odwiedzin strony internetowej). Przetwarzanie danych osobowych przez stosowane przez nas pliki cookie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku udzielenia zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w zapewnieniu optymalnego, przyjaznego dla użytkownika i efektywnego korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik może również tak ustawić przeglądarkę, aby był informowany o tym, że dana strona używa plików cookie i by mógł zadecydować, czy chce je zaakceptować czy zablokować w określonych przypadkach lub w całości. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Należy pamiętać, że odmowa zgody na korzystanie z plików cookie może oznaczać, że część opcji i usług będzie dla użytkownika niedostępna.

4) Nawiązywanie kontaktu

W ramach kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-maila) gromadzone są dane osobowe. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego użytkownik jest informowany o rodzaju zbieranych danych. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub nawiązania kontaktu, a także do celów administracyjnych. Podstawę prawną dla przetwarzanych danych stanowi nasz uprawniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytanie użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt ma celu zawarcie umowy, dodatkowo obowiązuje podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania, dane użytkownika po przetworzeniu jego zapytania zostają skasowane.

5) Korzystanie z danych klientów do celów marketingu bezpośredniego

5.1 Subskrypcja naszego mailowego newslettera

Jeśli użytkownik zapisze się do naszego mailowego newslettera, będzie regularnie otrzymywać informacje na temat naszych ofert. W celu udzielenia zgody na wysyłanie newslettera użytkownik musi obowiązkowo podać swój adres e-mail. Wszystkie inne dane są dobrowolne i są wykorzystywane w celu personalnego kontaktu z użytkownikiem. Podczas wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że wyślemy newsletter w e-mailu tylko wtedy, jeśli użytkownik udzielił swojej wyraźnej zgody na otrzymywanie newslettera. W takim przypadku wysyłamy e-mail, w którym użytkownik jest proszony o potwierdzenie przez kliknięcie odpowiedniego linku, że chciałby otrzymywać newsletter w przyszłości.

Aktywując link potwierdzający, użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podczas zapisywania się do newslettera rejestrujemy adres IP użytkownika zapisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę zapisu, co pozwala na monitorowanie ewentualnego nieuprawnionego użycia adresu e-mail w późniejszym czasie. Dane zbierane przez nas w momencie zapisywania się przez użytkownika do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do celów reklamowych za pośrednictwem newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając odpowiedni link podany w newsletterze lub wysyłając odpowiednią wiadomość do administratora wymienionego na początku tego dokumentu. Po zrezygnowaniu z otrzymywania newslettera adres e-mail użytkownika zostanie niezwłocznie usunięty z naszego rozdzielnika newsletterów, jeśli użytkownik nie udzielił swojej wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego korzystania z danych w ustawowym zakresie, o którym użytkownik zostanie poinformowany w tym oświadczeniu.

5.2 Wysyłka newsletterów za pomocą usługi CleverReach

Nasze newslettery mailowe są wysyłane przy pomocy dostawcy usług technicznych, firmy CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („CleverReach”), której przekazujemy dane użytkownika, udostępnione w ramach zapisywania się do newslettera. Przekazywanie tych danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i służy naszemu uzasadnionemu interesowi polegającemu na korzystaniu ze skutecznego pod względem reklamowym, bezpiecznego i przyjezdnego dla użytkowników systemu newsletterowego. Dane, które użytkownik podał w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail), są przechowywane na serwerach firmy CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

CleverReach korzysta z tych informacji w naszym imieniu na potrzeby wysyłki i statystycznej analizy newsletterów. W celu przeprowadzenia analizy newslettery przesyłane mailowo zawierają tzw. web beacons lub piksele śledzące, czyli jednopikselowe pliki graficzne, które są przechowywane na naszej stronie internetowej. Pozwala to ustalić, czy wiadomość newsletterowa została otwarta i które linki ewentualnie kliknięte. Za pomocą tzw. usługi śledzenia konwersji możemy również analizować, czy po kliknięciu na dane linki doszło do wcześniej zdefiniowanego działania (np. zakupu produktu na naszej stronie internetowej). Ponadto zbierane są także informacje techniczne (np. godzina wywołania, adres e-mail, typ przeglądarki i system operacyjny). Dane są zbierane wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie są łączone z innymi danymi osobowymi użytkownika; wykluczona jest możliwość bezpośredniego odniesienia danych do danej osoby. Dane te służą włącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystywane w celu lepszego dopasowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Aby zapobiec analizowaniu danych do celów statystycznych, należy zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Zawarliśmy z firmą CleverReach umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy CleverReach do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania tych danych podmiotom trzecim.

Więcej informacji na temat procedury analizowania danych w firmie CleverReach jest dostępnych tutaj:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
Polityka prywatności firmy CleverReach jest dostępna do wglądu tutaj:
https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

6) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

6.1 W celu realizacji zamówienia współpracujemy z następującym usługodawcą / następującymi usługodawcami, którzy wspierają nas w pełnym lub częściowym zakresie podczas realizacji zawartych umów. Usługodawcom tym przekazywane są zgodnie z informacjami podanymi poniżej określone dane osobowe.

Zbierane przez nas dane osobowe są przekazywane w ramach wykonywania umowy przedsiębiorstwom transportowym realizującym zlecenia dostaw, jeśli jest to wymagane do celów związanych z realizacją dostawy towaru. Dane dotyczące płatności przekazujemy w ramach realizacji płatności wybranej instytucji kredytowej, o ile jest to wymagane w związku z realizacją płatności. W dalszej części znajdują się szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usług operatorów płatności. Podstawę prawną dla przekazywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6.2  W celu wywiązania się wobec klientów z naszych obowiązków wynikających z umowy współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi. Nazwisko oraz adres dostawy użytkownika podajemy wyłącznie do celów niezbędnych do realizacji dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6.3 Korzystanie z usług specjalnych dostawców podczas przetwarzania i realizacji zamówienia

- Afterbuy
Zamówienia są realizowane za pośrednictwem dostawcy usług „Afterbuy” (VIA Online GmbH w Krefeld). Imię i nazwisko, adres oraz ewentualnie inne dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przekazywane są Afterbuy wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia online. Dane użytkownika są przekazywane wyłącznie w zakresie, który jest rzeczywiście niezbędny do realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w Afterbuy oraz polityka prywatności firmy VIA Online GmbH są dostępne do wglądu na stronie: https://www.afterbuy.de/datenschutz
- Parcel Perform
Korzystamy z usług firmy Parcel Perform Pte Ltd., 38 Dakota Crescent, #16-09, Singapur 399938 („Parcel Perform”), aby umożliwić klientowi monitorowanie wysyłki zamówienia. Dzięki bezpośredniemu zintegrowaniu z naszą stroną internetową Parcel Perform pozwala klientowi sprawdzić status wysyłki poprzez podanie numeru śledzenia dla dokonanych u nas zamówień bez konieczności kontaktowania się bezpośrednio z firmą transportową. Na życzenie Parcel Perform przesyła w naszym imieniu również powiadomienie o wysyłce i informacje o aktualnym statusie dostawy. Zgodnie z naszym uzasadnionym interesem polegającym na efektywnej i informacyjnej komunikacji z klientami oraz na leżącej również w interesie klientów transparentnej i niezawodnej realizacji wysyłki po nadaniu paczki przekazujemy Parcel Perform określone dane klienta (adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres) wraz z numerem wysyłki w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli jest to wymagane przepisami prawa, przekazanie tych danych następuje zamiast tego wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody klienta w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą w każdej chwili można wycofać ze skutkiem na przyszłość, powiadamiając odpowiednio administratora danych.
Firma Parcel Perform nie przekaże danych klienta osobom trzecim i będzie je przetwarzać wyłącznie w wyżej wskazanym celu. Parcel Perform usunie te dane po zrealizowaniu wysyłki.
Zawarliśmy z firmą Parcel Perform umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy ją do ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami ustawowymi.
Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności firmy Parcel Perform są dostępne do wglądu na stronie https://www.parcelperform.com/privacy.
- SendIT
Wysyłki realizujemy przy pomocy usługi „SendIT”, którą dostarcza firma ProLogis Automatisierung und Identifikation GmbH, Hagsdorfer Straße 3, D-85368 Sixthaselbach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane klientów przekazujemy firmie SendIT wyłącznie w celu realizacji internetowego zamówienia klienta, która na nasze zlecenie podejmuje się drukowania etykiet wysyłkowych i przekazywania danych wysyłkowych do firmy transportowej realizującej wysyłkę. Przekazywanie danych odbywa się tylko w takim w zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne do realizacji zamówienia. Firma SendIT będzie wysyłać w naszym imieniu powiadomienia o wysyłce i informacje o aktualnym statusie dostawy. Zgodnie z naszym uzasadnionym interesem polegającym na efektywnej i informacyjnej komunikacji z klientami oraz na leżącej również w interesie klientów transparentnej i niezawodnej realizacji wysyłki po nadaniu paczki przekazujemy SendIT określone dane klienta (adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres) wraz z numerem wysyłki w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
SendIT nie przekaże danych osobom trzecim i będzie je przetwarzać wyłącznie w wyżej wskazanym celu. SendIT usunie te dane po zrealizowaniu wysyłki.
Zawarliśmy z firmą ProLogis Automatisierung und Identifikation GmbH, projektantem usługi SendIT, umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy ją do ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami ustawowymi.
- Trusted Returns
Aby zapewnić skuteczną realizację zwrotów, korzystamy z usługi „Trusted Returns”, którą dostarcza firma Trusted Returns GmbH, Peter-Joseph-Lenné-Str. 5, D-51377 Leverkusen.
Dzięki integracji tej usługi klienci mają możliwość zainicjowania procesu zwrotu bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Niektóre dane klientów są przy tym gromadzone w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO za pośrednictwem dostępnego formularza zwrotu i przekazywane do Trusted Returns w związku z naszym uzasadnionym interesem polegającym na skutecznym zarządzaniu zwrotami. Na podstawie podanych informacji i przy wykorzystaniu oprogramowania dostarczanego przez Trusted Returns sprawdzamy, czy klient jest uprawniony do zwrotu, oraz przygotowujemy optymalną dla klienta metodę zwrotu.
Trusted Returns usunie udostępnione dane po zrealizowaniu zwrotu. Zawarliśmy z firmą Trusted Returns umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy ją do ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami ustawowymi.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w firmie Trusted Returns są dostępne tutaj: https://trustedreturns.com/de

6.4 Przekazywanie danych osobowych do dostawcy usług przewozowych

- DHL
W przypadku gdy dostawa towaru jest realizowana przez firmę transportową DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), przed dostawą towaru adres e-mail klienta przekażemy firmie DHL w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu ustalenia terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, o ile w toku składania zamówienia wyraził na to swoją wyraźną zgodę. W razie niewyrażenia takiej zgody, na potrzeby realizacji dostawy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO firmie DHL przekażemy jedynie imię i nazwisko adresata i adres dostawy. Przekazywanie danych odbywa się tylko w takim w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji dostawy. W takim przypadku nie będzie możliwe wcześniejsze ustalenie z firmą DHL terminu dostawy ani powiadomienie o dostawie.
W każdej chwili można wycofać zgodę wobec wyżej wskazanego administratora danych lub firmy transportowej DHL ze skutkiem na przyszłość.
- DPD
W przypadku gdy dostawa towaru jest realizowana przez firmę transportową DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), przed dostawą towaru adres e-mail i numer telefonu klienta przekażemy firmie DPD w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu ustalenia terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, o ile w toku składania zamówienia wyraził na to swoją wyraźną zgodę. W razie niewyrażenia takiej zgody, na potrzeby realizacji dostawy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO firmie DPD przekażemy jedynie imię i nazwisko adresata i adres dostawy. Przekazywanie danych odbywa się tylko w takim w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji dostawy. W takim przypadku nie będzie możliwe wcześniejsze ustalenie z firmą DPD terminu dostawy ani powiadomienie o dostawie.
W każdej chwili można wycofać zgodę wobec wyżej wskazanego administratora danych lub firmy transportowej DPD ze skutkiem na przyszłość.
- GLS
W przypadku gdy dostawa towaru jest realizowana przez firmę transportową GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein), przed dostawą towaru adres e-mail klienta przekażemy firmie GLS w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu ustalenia terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, o ile w toku składania zamówienia wyraził na to swoją wyraźną zgodę. W razie niewyrażenia takiej zgody, na potrzeby realizacji dostawy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO przekażemy firmie GLS jedynie imię i nazwisko adresata i adres dostawy. Przekazywanie danych odbywa się tylko w takim w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji dostawy. W takim przypadku nie będzie możliwe wcześniejsze ustalenie z firmą GLS terminu dostawy ani przekazywanie informacji o statusie wysyłki.
W każdej chwili można wycofać zgodę wobec wyżej wskazanego administratora danych lub firmy transportowej GLS ze skutkiem na przyszłość.
- UPS
W przypadku gdy dostawa towaru jest realizowana przez firmę transportową UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), przed dostawą towaru adres e-mail klienta przekażemy firmie UPS w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu ustalenia terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, o ile w toku składania zamówienia wyraził na to swoją wyraźną zgodę. W razie niewyrażenia takiej zgody, na potrzeby realizacji dostawy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO przekażemy firmie UPS jedynie imię i nazwisko adresata i adres dostawy. Przekazywanie danych odbywa się tylko w takim w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji dostawy. W takim przypadku nie będzie możliwe wcześniejsze ustalenie z firmą UPS terminu dostawy ani przekazywanie informacji o statusie wysyłki.
W każdej chwili można wycofać zgodę wobec wyżej wskazanego administratora danych lub firmy transportowej UPS ze skutkiem na przyszłość.

6.5 Korzystanie z usług operatorów płatności

- Amazon Pay
Wybór metody płatności „Amazon Pay” oznacza, że płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem operatora usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (dalej „Amazon Payments”), któremu w ramach procesu zamówienia przekazujemy uzyskane informacje o kliencie wraz z danymi dotyczącymi zamówienia klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane klienta są przekazywane wyłącznie do celów związanych z realizacją płatności za pośrednictwem operatora Amazon Payments i tylko w wymaganym do tego zakresie. Pod poniższym adresem można zapoznać się z polityką prywatności Amazon Payments: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
- giropay
Wybór metody płatności „giropay” oznacza, że płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem operatora usług płatniczych giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt nad Menem, któremu w ramach procesu zamówienia przekazujemy uzyskane informacje o kliencie wraz z danymi dotyczącymi zamówienia klienta. Dane klienta są przekazywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie do celów związanych z realizacją płatności i tylko w wymaganym do tego zakresie. Pod poniższym adresem można zapoznać się z polityką prywatności firmy giropay GmbH: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung
- Klarna
Wybór metody płatności „Klarna” oznacza, że płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem operatora usług płatniczych Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej „Klarna”). W celu realizacji płatności dane osobowe klienta (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, płeć, adres e-mail, numer telefonu i adres IP) oraz informacje dotyczące jego zamówienia (np. kwota faktury, artykuły, rodzaj dostawy) zostaną przekazane firmie Klarna na potrzeby weryfikacji tożsamości i wiarygodności kredytowej, o ile w ramach składania zamówienia wyraził na to wyraźną zgodę w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Informacje o tym, którym wywiadowniom gospodarczym mogą być przekazywane dane klienta, można znaleźć tutaj:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Informacja na temat wiarygodności kredytowej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. ocena punktowa). Jeśli ocena punktowa jest dołączona do wyniku kontroli wiarygodności kredytowej, bazuje ona na uznanej naukowo metodzie matematyczno-statystycznej. Przy dokonywaniu oceny punktowej uwzględnia się m.in. dane adresowe. Uzyskane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie braku uregulowania zobowiązań firma Klarna wykorzysta do podjęcia rozsądnej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego.
W każdej chwili można wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do administratora danych lub firmy Klarna. Klarna nadal pozostaje uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli jest to wymagane w zakresie związanym z realizacją płatności zgodnie z umową.
Państwa dane osobowe są traktowane zgodnie z obowiązującymi postanowienia o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wytycznymi firmy Klarna zawartymi w postanowieniach o ochronie danych osobowych osób, których dane dotyczą z siedzibą w Niemczech https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
lub z siedzibą w Austrii https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.
- Paypal
W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu PayPal, stosowania karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub – jeśli taka opcja jest dostępna – „zakupu z odroczonym terminem płatności” lub „płatności ratalnej” za pośrednictwem PayPal, dane płatnicze klienta przekazujemy serwisowi PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej „PayPal”) w celu realizacji płatności. Dane są przekazywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do celów związanych z realizacją płatności.
Serwis PayPal zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności kredytowej w przypadku chęci zapłaty przy użyciu karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub – jeśli taka opcja jest dostępna – „zakupu z odroczonym terminem płatności” lub „płatności ratalnej” za pośrednictwem PayPal. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane płatnicze klienta mogą być przekazywane wywiadowniom gospodarczym na podstawie uzasadnionego interesu firmy PayPal w ustalaniu jego wypłacalności. Przy podejmowaniu decyzji o udostępnieniu wybranej metody płatności PayPal uwzględnia wynik kontroli wiarygodności kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa zalegania w płatnościach. Informacja na temat wiarygodności kredytowej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. ocena punktowa). Jeśli ocena punktowa jest dołączona do wyniku kontroli wiarygodności kredytowej, bazuje ona na uznanej naukowo metodzie matematyczno-statystycznej. Przy dokonywaniu oceny punktowej uwzględnia się m.in. dane adresowe. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, m.in. wywiadowni gospodarczych, znajdują się w polityce prywatności serwisu PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Można w każdej chwili wycofać zgodę na tego typu przetwarzanie danych, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres serwisu PayPal. PayPal nadal pozostaje uprawniony do przetwarzania danych osobowych klienta, jeśli jest to wymagane w zakresie związanym z realizacją płatności zgodnie z umową.
- RatePay
Decydując się na skorzystanie z opcji zakupu z odroczonym terminem płatności RatePay lub polecenia zapłaty RatePay bądź rat RatePay, klient podczas składania zamówienia zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku polecenia zapłaty SEPA wskazany numer konta). W ramach realizacji naszego uzasadnionego interesu w ustaleniu wypłacalności naszych klientów, dane te zostaną przez nas przekazane firmie RatePay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin („RatePay”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia wiarygodności kredytowej. Na podstawie przekazanych przez klienta danych osobowych oraz innych informacji (takich jak koszyk, kwota faktury, historia zamówień, doświadczenia w zakresie płatności) RatePay zweryfikuje w oparciu o ryzyko braku zapłaty i/lub ryzyko niewykonania zobowiązania, czy klientowi można udostępnić wybraną przez niego metodę płatności. Przy podejmowaniu decyzji co do rozpatrywanego wniosku oprócz wewnętrznych kryteriów RatePay w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO mogą być wykorzystane również informacje na temat tożsamości i wiarygodności kredytowej otrzymane z następujących wywiadowni gospodarczych:
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, tel.: +49 (0)2131-109-501, faks: -557
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, tel.: +49 (0)7221-5040-1000, faks: -1001
- CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, Haus 12, 22763 Hamburg, tel.: +49 (0)40-89803-0, faks: -419
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, tel.: +49 (0)611-9278-0, faks: -109
- CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, tel.: +49 (0)89 508073-0, faks: - 31
Informacja na temat wiarygodności kredytowej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. ocena punktowa). Jeśli ocena punktowa jest dołączona do wyniku kontroli wiarygodności kredytowej, bazuje ona na uznanej naukowo metodzie matematyczno-statystycznej. Przy dokonywaniu oceny punktowej uwzględnia się m.in. dane adresowe. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności Ratepay jest dostępnych pod następującym adresem: http://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis/
W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do administratora danych lub firmy RatePay. RatePay nadal pozostaje uprawniona do przetwarzania danych osobowych klienta, jeśli jest to wymagane w zakresie związanym z realizacją płatności zgodnie z umową.
- SOFORT
Decydując się na skorzystanie z opcji płatności „SOFORT”, zapłata zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (dalej „SOFORT”), któremu przekazujemy informacje uzyskane w ramach procesu zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Firma Sofort GmbH należy do grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Sztokholm, Szwecja). Dane użytkownika są przekazywane wyłącznie do celów związanych z realizacją płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT i wyłącznie w wymaganym do tego zakresie. Wię
cej informacji o zasadach ochrony prywatności SOFORT jest dostępnych pod następującym adresem: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

- Przelewy24

W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu Przelewy24, dane płatnicze klienta przekazujemy PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887 w celu realizacji płatności. Dane są przekazywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do celów związanych z realizacją płatności. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w polityce prywatności serwisu Przelewy24:https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik

- Stripe

W przypadku wyboru metody płatności przez dostawcę usług płatniczych Stripe ("Karta płatnicza), płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia, któremu przekażemy informacje podane przez Państwa w procesie składania zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi zamówienia (nazwa, adres, numer konta, kod banku, ewentualnie numer karty kredytowej, kwota faktury, waluta i numer transakcji) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Państwa dane będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności z dostawcą usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd. i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych Stripe można znaleźć pod adresem URL https://stripe.com/de/privacy.

7) Nawiązywanie kontaktu w celu przypomnienia o wystawieniu oceny

Przypomnienie o wystawieniu oceny przez eKomi
Jeśli w trakcie składania lub po złożeniu zamówienia użytkownik udzielił nam swojej wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy jego adres e-mail platformie do wystawienia ocen eKomi należącej do firmy eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin (www.ekomi.de), która wysyła użytkownikom e-mail z przypomnieniem o wystawieniu oceny.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając odpowiednią wiadomość do administratora danych lub na adres platformy.

Przypomnienie o wystawieniu oceny przez Trusted Shops
Jeśli w trakcie składania lub po złożeniu zamówienia użytkownik udzielił nam swojej wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy jego adres e-mail platformie do wystawienia ocen Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.pl), która wysyła użytkownikom e-mail z przypomnieniem o wystawieniu oceny.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając odpowiednią wiadomość do administratora danych lub na adres platformy.

Przypomnienie o wystawieniu oceny przez Trustpilot
Jeśli w trakcie składania lub po złożeniu zamówienia użytkownik udzielił nam swojej wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy jego adres e-mail platformie do wystawienia ocen Trustpilot należącej do firmy Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kopenhaga K, Dania (www.trustpilot.com), która wysyła użytkownikom e-mail z przypomnieniem o wystawieniu oceny.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając odpowiednią wiadomość do administratora danych lub na adres platformy.

8) Korzystanie z grafik oceny i etykiet kontroli jakości

8.1 Widget EHI

Na naszej stronie internetowej korzystamy z etykiety „EHI Geprüfter Online-Shop”, tj. z widgetu dostarczanego przez firmę EHI Retail Institute GmbH, Spichernstraße 55, 50672 Kolonia („EHI”). Podczas odwiedzania naszej strony internetowej serwery EHI ładują w widgecie treści dynamiczne (aktualna ocena sklepu, certyfikat itp.). EHI przesyła przy tym do serwerów informacje o adresie IP użytkownika, odwiedzanej wcześniej stronie, dacie i godzinie otwarcia strony, przesłanej ilości danych, używanym typie przeglądarki, stosowanym przez użytkownika systemie operacyjnym i o dostawcy wysyłającym zapytanie (dane referrer). Przetwarzanie danych odbywa się ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes, który w tym przypadku polega na optymalizacji naszej oferty w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w firmie EHI jest dostępnych na stronie www.ehi-siegel.de/datenschutz

8.2 Trusted Shops Trustbadge

Na tej stronie internetowej umieszczono Trusted Shops Trustbadge w celu prezentowania naszego znaku jakości Trusted Shops oraz oferowania kupującym członkostwa w Trusted Shops po złożeniu zamówienia.

Służy on do realizowania naszych ustalonych w drodze wyważenia nadrzędnych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej sprzedaży naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Trustbadge i reklamowane przy jego pomocy usługi stanowią ofertę firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

Przy otwieraniu Trustbadge serwer automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika, który zawiera np. adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, informacje o ilości przesyłanych danych oraz o powiązanym z zapytaniem dostawcy (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Dane dostępowe nie są analizowane i zostają automatycznie nadpisane po maksymalnie siedmiu dniach od odwiedzin użytkownika na stronie.

Inne dane osobowe są przekazywane wyłącznie do Trusted Shops, jeżeli po złożeniu zamówienia użytkownik zdecydował się na wykorzystanie produktów Trusted Shops lub już się w tym celu zarejestrował. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem a Trusted Shops.

9) Wykorzystywanie mediów społecznościowych: Filmy video

Korzystanie z filmów z serwisu YouTube

Ta strona internetowa korzysta z funkcji integracji z YouTube, aby wyświetlać i odtwarzać filmy z serwisu „YouTube”, który jest własnością firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Stosujemy przy tym rozszerzony moduł ochrony danych, który zgodnie z informacjami dostawcy uruchamia zapisywanie informacji o użytkowniku dopiero przy odtworzeniu filmu(-ów). W przypadku uruchomienia filmu pochodzącego z serwisu YouTube dostawca YouTube używa plików cookie w celu zgromadzenia informacji o zachowaniu użytkowników. Według informacji YouTube służą one między innymi do zbierania statystyk video, poprawy układu przyjaznego dla użytkowników i do zapobiegania nadużyciom. Po zalogowaniu się użytkownika do Google jego dane są bezpośrednio przyporządkowywane do jego konta, gdy kliknie na film video. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, musi wylogować się z serwisu YouTube przed aktywacją przycisku. Google zapisuje dane użytkownika (także użytkowników niezalogowanych) w postaci profili użytkowników i poddaje je analizie. Takiej analizy dokonuje się w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionych interesów Google, które polegają na wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy, badaniu rynku i/lub dostosowaniu strony internetowej do konkretnych potrzeb. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy zgody na tworzenie takich profili, przy czym, aby móc z niego skorzystać, musi zwrócić się bezpośrednio do YouTube. W ramach korzystania z YouTube dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA.
Niezależnie od odtwarzania zakotwiczonych filmów przy każdym otwarciu tej strony internetowej ustanowione zostaje połączenie z siecią Google, co może prowadzić do przetwarzania danych, na które nie mamy żadnego wpływu.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych YouTube jest dostępnych u dostawcy serwisu na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę z poziomu panelu zarządzania plikami cookie (Cookie Consent Tool) znajdującego się na stronie internetowej.

10) Marketing internetowy

10.1 Data Feed Watch

Ta strona internetowa korzysta z Data Feed Watch, usługi chmury marketingowej dostarczanej przez firmę WordWatch, Inc.,1195 Chess Drive Suite 201 Foster City, CA 94404, USA („Data Feed Watch”).
Data Feed Watch pozwala na sterowanie różnymi aktywnościami marketingowymi i ich synchronizację za pomocą centralnego interfejsu użytkownika. Data Feed Watch umożliwia w ten sposób automatyczne przetwarzanie aktywności (feed), zarządzanie reklamą w używanych kanałach marketingowych i analizę skuteczności działań marketingowych.

W celu realizacji różnych funkcji Data Feed Watch korzysta z plików cookie, czyli niewielkich plików tekstowych, które są przechowywane lokalnie w schowku przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, jak również pomiar transakcji przy wykorzystaniu kanału marketingowego aż po etap finalizacji zamówienia. Pliki cookie rejestrują przy tym określone informacje, takie jak adres IP, lokalizacja, czas wywołania strony itp. Informacje zarejestrowane przez Data Feed Watch są przechowywane na serwerach należących do Data Feed Watch i analizowane na nasze zlecenie.
Jeśli dochodzi przy tym do przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie to odbywa się w celu statystycznej analizy zachowania użytkowników, umożliwiającej optymalizację i prowadzenie działań marketingowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Zawarliśmy z firmą Data Feed Watch umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy ją do ochrony danych naszych klientów zgodnie z wymogami ustawowymi.
Użytkownik może na stałe uniemożliwić rejestrowanie danych z wykorzystaniem plików cookie przez Data Feed Watch oraz stosowanie plików cookie, zmieniając adekwatnie ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce.

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności Data Feed Watch jest dostępnych pod adresem: https://www.datafeedwatch.de/datenschutz-bestimmungen

10.2 Korzystanie z usługi śledzenia konwersji w ramach Google Ads

Ta strona internetowa korzysta z internetowego programu reklamowego „Google Ads”, a w ramach Google Ads również z usługi śledzenia konwersji, którą dostarcza firma Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Korzystamy z oferty Google Ads, aby za pomocą działań reklamowych (tzw. Google Adwords) zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. W oparciu o dane z kampanii reklamowych możemy ustalić, na ile skuteczne są określone działania reklamowe. W ten sposób dążymy to tego, aby wyświetlać użytkownikom reklamy, które będą dla nich interesujące, uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz uzyskać rzetelne obliczenie kosztów reklamy.

Plik cookie zostaje uruchomiony w celu śledzenia konwersji w momencie, gdy użytkownik kliknie reklamę Ads połączoną z Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie tracą swoją ważność z reguły po upływie 30 dni i nie służą do personalnej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza konkretne podstrony tej strony internetowej, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, Google oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę podstronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Nie można zatem śledzić plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów Google Ads. Informacje uzyskane dzięki plikowi cookie do konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informacje o liczbie wszystkich użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, które mogłyby umożliwić personalną identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może zablokować tę opcję, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej pod hasłem „Ustawienia użytkownika”. Wówczas użytkownik nie będzie ujęty w statystykach śledzenia konwersji. Korzystamy z Google Ads ze względu na nasz uzasadniony interes w celowanej reklamie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach korzystania z usługi Google Ads dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA.

Pod poniższym adresem internetowym znajduje się więcej informacji na temat polityki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?gl=pl

Użytkownik może trwale zablokować stosowanie przez Google Ads plików cookie, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki Google, która jest dostępna pod następującym linkiem:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl

Należy pamiętać, że po dezaktywacji plików cookie część opcji i usług z tej strony internetowej może być niedostępna.

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę z poziomu panelu zarządzania plikami cookie (Cookie Consent Tool) znajdującego się na stronie internetowej lub alternatywnie postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

10.3 Heureka Sales Tracking

Ta strona internetowa korzysta z technologii śledzenia dostarczanej przez firmę Heureka Group a.s., Karolinska 650/1, 186 00, Praga 8, Czechy („Heureka”), aby monitorować i analizować określone działania użytkowników, które zostały podjęte po przekierowaniu ze strony „heureka.cz” do naszej strony internetowej. Heureka korzysta w tym celu z plików cookie, a więc małych plików tekstowych, które w przypadku otwierania portali i przekierowania do naszej strony internetowej są zapisywane lokalnie w schowku przeglądarki internetowej użytkownika i przesyłają do Heureka określone informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu końcowym (w tym adres IP, który jednak natychmiast po zebraniu i przed zapisaniem zostaje spseudonimizowany). Stosowanie plików cookie pozwala ustalić, czy na naszej stronie internetowej doszło do sfinalizowania zamówienia użytkownika. Ponadto do Heureka przesyłane są określone informacje dotyczące zamówienia (wartość koszyka, ceny jednostkowe zakupionych produktów, SKU produktów, waluta). W ten sposób możemy monitorować całościowo działania użytkownika, począwszy od otwarcia reklamy na stronie „Heureka.cz”, aż po finalizację zamówienia. Informacje o zamówieniu są rejestrowane, przekazywane do firmy Heureka oraz zapisywane przez firmę Heureka tylko wtedy, gdy po przekierowaniu na naszą stronę internetową rzeczywiście doszło do zamówienia.

Jeżeli informacje generowane przez pliki cookie zawierają także dane osobowe użytkowników, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes, który w tym przypadku polega na statystycznej analizie skuteczności reklam produktów na stronie „heureka.cz” i zachowań zakupowych użytkowników, i służy w ten sposób optymalizacji naszej oferty internetowej.

Aby zablokować możliwość gromadzenia i zapisywania danych podczas odwiedzin ze skutkiem na przyszłość, użytkownik może tak ustawić przeglądarkę, aby był informowany o tym, że dana strona używa plików cookie i by mógł zadecydować, czy chce je zaakceptować czy zablokować w określonych przypadkach lub w całości. Brak zgody na używanie plików cookie może ograniczyć liczbę funkcji i usług dostępnych na naszej stronie internetowej.

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

Więcej informacji oraz przepisy dotyczące ochrony danych firmy Heureka są dostępne do wglądu tutaj: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

10.4 Seznam Sales Tracking

Ta strona internetowa korzysta z technologii śledzenia dostarczanej przez firmę Seznam, Radlická 3294/10, Anděl, 150 00, Praga 5, Czechy („Seznam”), aby monitorować i analizować określone działania użytkowników, które zostały podjęte po przekierowaniu ze strony „seznam.cz” do naszej strony internetowej. Seznam korzysta w tym celu z plików cookie, a więc małych plików tekstowych, które w przypadku otwierania portali i przekierowania do naszej strony internetowej są zapisywane lokalnie w schowku przeglądarki internetowej użytkownika i przesyłają do Seznam określone informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu końcowym (w tym adres IP, który jednak natychmiast po zebraniu i przed zapisaniem zostaje spseudonimizowany). Stosowanie plików cookie pozwala ustalić, czy na naszej stronie internetowej doszło do sfinalizowania zamówienia użytkownika. Ponadto do Seznam przesyłane są określone informacje dotyczące zamówienia (wartość koszyka, ceny jednostkowe zakupionych produktów, SKU produktów, waluta). W ten sposób możemy monitorować całościowo działania użytkownika, począwszy od otwarcia reklamy na stronie „seznam.cz”, aż po finalizację zamówienia. Informacje o zamówieniu są rejestrowane, przekazywane do firmy Seznam oraz zapisywane przez firmę Seznam tylko wtedy, gdy po przekierowaniu na naszą stronę internetową rzeczywiście doszło do zamówienia.

Jeżeli informacje generowane przez pliki cookie zawierają także dane osobowe użytkowników, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes, który w tym przypadku polega na statystycznej analizie skuteczności reklam produktów na stronie „seznam.cz” i zachowań zakupowych użytkowników, i służy w ten sposób optymalizacji naszej oferty internetowej.
Aby zablokować możliwość gromadzenia i zapisywania danych podczas odwiedzin ze skutkiem na przyszłość, użytkownik może tak ustawić przeglądarkę, aby był informowany o tym, że dana strona używa plików cookie i by mógł zadecydować, czy chce je zaakceptować czy zablokować w określonych przypadkach lub w całości. Brak zgody na używanie plików cookie może ograniczyć liczbę funkcji i usług dostępnych na naszej stronie internetowej.

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

Więcej informacji oraz przepisy dotyczące ochrony danych firmy Seznam są dostępne do wglądu tutaj: https://www.seznam.cz/reklama/en/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

11) Narzędzie do analizy statystyk serwisów

11.1 Exponea

Na tej stronie internetowej gromadzimy i zapisujemy różne dane przy użyciu technologii firmy Exponea DE GmbH, DE GmbH, Kemperplatz 1, 10785 Berlin („exponea”) zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, który w tym przypadku polega na statystycznej analizie zachowania użytkowników do celów optymalizacji i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zalicza się do nich adres IP, dane logowania, ustawienia strefy czasowej, system operacyjny i platforma operacyjna, informacje o odwiedzinach wraz z adresem URL, wyszukiwane hasła, informacje o tym, czego użytkownik poszukiwał na naszej stronie i co na niej przeglądał, czas reakcji strony internetowej, błędy w pobraniu, czas odwiedzin na konkretnych stronach oraz informacje o interakcjach na stronie internetowej (np. przewijanie, kliknięcia i ruchy kursora). W oparciu o takie dane w tym samym celu można tworzyć i analizować spseudonimizowane profile użytkownika. W tym celu stosowane mogą być pliki cookie. Plików cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w schowku przeglądarki internetowej osób odwiedzających stronę. Pliki cookie umożliwiają między innymi ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane uzyskane przy pomocy technologii exponea nie będą wykorzystywane bez oddzielnej zgody osoby, której dane dotyczą, do personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową ani powiązywania ich z danymi osobowymi nosiciela pseudonimu.

Aby wyłączyć możliwość analizy zachowania użytkownika przez pliki cookie, użytkownik może tak ustawić przeglądarkę, aby był informowany o tym, że dana strona używa plików cookie i by mógł zadecydować, czy chce je zaakceptować czy zablokować w określonych przypadkach lub w całości.
Alternatywnie użytkownik może zapobiec zbieraniu danych przez firmę exponea ze skutkiem na przyszłość, instalując plik cookie opt-out, który można pobrać z następującej strony: https://exponea.com/de/legal/control-your-data/

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych w firmie exponea jest dostępnych na stronie https://exponea.com/de/privacy-policy/.

11.2 Google (Universal) Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje Google (Universal) Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google (Universal) Analytics korzysta z tzw. pliki „cookie”, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są z reguły przekazywane na serwer Google i tam przechowywane – w tym przypadku może również dojść do przesyłania informacji na serwery Google LLC w USA.
Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, co zapewnia anonimizację adresu IP dzięki zastosowaniu skrótu i wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osób. Dzięki rozszerzeniu adres IP użytkownika zostaje skrócony wcześniej przez Google w państwach członkowskich UE lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google LCC w USA i dopiero tam skracany. Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google (Universal) Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Do wyżej opisanego przetwarzania, w szczególności stosowania plików cookie Google Analytics do odczytu informacji na stosowanym urządzeniu końcowym, dochodzi tylko za wyraźną zgodą użytkownika w tym zakresie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez udzielenia tej zgody narzędzie Google Analytics nie będzie stosowane podczas wizyty użytkownika na stronie.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę z poziomu panelu zarządzania plikami cookie (Cookie Consent Tool) znajdującego się na stronie internetowej. W ramach korzystania z usługi Google Analytics zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy Google do ochrony danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i nieprzekazywania tych danych podmiotom trzecim.
W przypadku przekazywania danych z UE do USA firma Google powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, które mają zapewnić przestrzeganie europejskiego standardu ochrony danych w USA.
Więcej informacji o Google (Universal) Analytics można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

11.3 Hotjar (hotjar Ltd.)

Ta strona korzysta z narzędzia do analizy statystyk serwisów Hotjar firmy Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. to europejskie przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę na Malcie (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe tel.: +1 (855) 464-6788).
Za pomocą tego narzędzia można monitorować działania na stronach internetowych, które Hotjar obsługuje (tzw. heat maps). W ten sposób można np. określić zakres przewijania oraz rodzaj i częstotliwość klikania określonych przycisków przez użytkownika. Ponadto dzięki temu narzędziu możliwe jest otrzymywanie bezpośredniego feedbacku od użytkowników strony internetowej. W ten sposób uzyskujemy cenne informacje, dzięki czemu możemy jeszcze szybciej projektować nasze strony internetowe i jeszcze bardziej ułatwić użytkownikom sposób ich obsługi. Opisywana analiza służy do opartych na naszym uzasadnionym interesie optymalizacji i celów marketingowych oraz pozwala na bardziej interesujące przedstawienie naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podczas stosowania tego narzędzia zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych osobowych użytkownika. W ten sposób możliwe jest monitorowanie wyłącznie przycisków, których użytkownik używa, ale także ustalenie zakresu przewijania. Pola stron z wyświetlanymi danymi osobowymi użytkownika lub osób trzecich są przez Hotjar automatycznie ukrywane i w żadnym momencie nie są widoczne.

Hotjar oferuje każdemu użytkownikowi możliwość zablokowania narzędzia Hotjar za pomocą funkcji „Do not track-header”, która uniemożliwia rejestrowanie danych na temat odwiedzin danej strony internetowej. Jest to ustawienie, które współpracuje ze wszystkimi konwencjonalnymi przeglądarkami w ich aktualnych wersjach. W tym celu przeglądarka użytkownika wysyła Hotjar prośbę dotyczącą dezaktywacji funkcji śledzenia danego użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, korzystając z różnych przeglądarek/komputerów, funkcję „Do not track-header” musi aktywować dla każdej przeglądarki/każdego komputera oddzielnie.
Szczegółowe instrukcje z informacjami na temat przeglądarki znajdują się na stronie: https://www.hotjar.com/opt-out
Więcej informacji na temat Hotjar Ltd. i narzędzia Hotjar znajduje się na stronie internetowej: https://www.hotjar.com
Oświadczenie o ochronie danych Hotjar Ltd. znajduje się na stronie internetowej: https://www.hotjar.com/privacy

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

11.4 Visual Website Optimizer

Ta witryna korzysta z narzędzia do analizy statystyk serwisów Visual Website Optimizer („VWO”), którą dostarcza firma Wingfy, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie. VWO pozwala na zbieranie, analizowanie i przechowywanie spseudonimizowanych danych użytkowników do celów optymalizacji i celów marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes polegający na analizie statystycznej zachowania użytkowników. W oparciu o takie dane w tym samym celu można tworzyć i analizować spseudonimizowane profile użytkownika. VWO wykorzystuje tzw. pliki cookie, tj. małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w schowku przeglądarki internetowej osób odwiedzających stronę. Pliki cookie służą między innymi do tego, by ponownie rozpoznać przeglądarkę i umożliwiają w ten sposób bardziej dokładne śledzenie danych statystycznych. Gromadzone są również informacje o adresie IP użytkownika, ale pseudonimizuje się je bezzwłocznie po zebraniu i przed zapisaniem, żeby wykluczyć identyfikacje osoby.
Aby zablokować możliwość zbierania i zapisywania danych użytkowników podczas odwiedzin na danej stronie ze skutkiem na przyszłość, należy pobrać plik cookie opt-out firmy VWO znajdujący się pod poniższym linkiem, który sprawi, że w przyszłości VWO nie będzie zbierać ani przechowywać żadnych danych z przeglądarki użytkownika na temat osób odwiedzających stronę.
https://vwo.com/opt-out/

Firma VWO stosuje plik cookie opt-out.

W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

12) Retargeting / remarketing / reklama w formie rekomendacji

Bing Ads (Microsoft Corporation)
Ta strona korzysta z technologii śledzenia konwersji „Bing Ads” firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads zapisuje plik cookie na komputerze użytkownika, który trafił na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki te tracą swoją ważność po upływie 180 dni i nie służą do personalnej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone podstrony tej strony internetowej, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, Microsoft oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę podstronę (strona konwersyjna). Jeśli przy tej okazji przetwarzane są dane osobowe, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w związku z efektywnym marketingiem.
Informacje uzyskane za pomocą konwersyjnych plików cookie służą do sporządzania statystyk konwersyjnych, tj. do rejestrowania, ilu użytkowników trafia na stronę konwersyjną po kliknięciu reklamy. Dzięki temu znamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie uzyskujemy jednak informacji, które mogłyby umożliwić personalną identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może zablokować tę opcję, dezaktywując plik cookie do śledzenia konwersji Bing Ads za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej w zakładce ustawień użytkownika. Wówczas użytkownik nie będzie ujęty w statystykach śledzenia konwersji. Alternatywnie za pośrednictwem strony dezaktywacyjnej dla konsumentów z UE http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
można sprawdzić, czy Microsoft używa reklamowych plików cookie w przeglądarce i wyłączyć je.
Pod poniższym adresem internetowym znajduje się więcej informacji na temat wytycznych Microsoft Bing Ads w sprawie ochrony danych osobowych: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

Criteo (Criteo SA)
Na tej stronie internetowej zbiera, przechowuje i analizuje się informacje na temat zachowania użytkowników na stronie internetowej za pośrednictwem technologii firmy Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francja („Criteo”). Odbywa się to z użyciem tekstowych plików cookie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w związku z wyświetlaniem spersonalizowanych reklam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w formie spseudonimizowanej. Criteo analizuje zachowanie w sieci na bazie algorytmu, dzięki czemu może wyświetlać ukierunkowane reklamy produktów w formie spersonalizowanych banerów reklamowych na innych stronach (tzw. publisher). W żadnym przypadku zebranych danych nie wykorzystuje się do personalnej identyfikacji użytkownika odwiedzającego tę stronę. Danych nie wykorzystuje się w inny sposób i nie przekazuje się ich osobom trzecim.
Aby wyłączyć pobieranie danych i tworzenie spseudonimizowanych profili użytkownika w przyszłości, z poniższej strony można ściągnąć tzw. plik cookie opt-out:
Dystrybucja Criteo (https://www.criteo.com/de/privacy/)
Szczegółowe informacje o technologii Criteo znajdują się w wytycznych Criteo w sprawie ochrony danych osobowych:
https://www.criteo.com/de/privacy/
W zakresie wymaganym przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy od użytkownika zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania danych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody należy postąpić zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia sprzeciwu.

13) Narzędzia i inne

13.1 Opinie konsumenckie Google (wcześniej program certyfikowanych sklepów Google)

Współpracujemy z firmą Google w ramach programu „opinii konsumenckich Google”. Dostawcą tej usługi jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Program ten pozwala nam na zbieranie opinii konsumenckich od użytkowników naszej strony internetowej. W związku z tym po zakupie na naszej stronie internetowej użytkownik jest pytany, czy chciałby wziąć udział w ankiecie mailowej Google. W przypadku wyrażenia zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO adres mailowy użytkownika przekażemy do firmy Google. Użytkownik otrzyma wiadomość mailową z systemu opinii konsumenckich Google, w której zostanie poproszony o ocenę swojego zakupu na naszej stronie internetowej. Opinia użytkownika zostanie następnie połączona z naszymi innymi ocenami i wyświetlona w naszym logo opinii konsumenckich Google oraz w naszym panelu Merchant Center. Ponadto opinia użytkownika będzie wykorzystana w systemie ocen sprzedawców Google. W ramach korzystania z systemu opinii konsumenckich Google dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do administratora danych lub firmy Google.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych Google w związku z programem opinii konsumenckich Google są dostępne pod następującym linkiem: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=pl

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych Google w związku z programem ocen sprzedawców Google są dostępne pod następującym linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

13.2 Microsoft Power BI

W celu wewnętrznej wizualizacji działań biznesowych i dla zdefiniowanych pod kątem użytkowników analiz procesów ekonomicznych korzystamy z usługi „Microsoft Power BI”, którą dostarcza firma Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Dane osobowe klientów mogą stać się w razie konieczności przedmiotem procesów wizualizacyjno-analitycznych i być przetwarzane w tym celu przez firmę Microsoft BI. W takim przypadku Microsoft przetwarza dane osobowe jako nadzorowany podmiot przetwarzający dane w myśl art. 28 RODO i zobowiązał się wobec nas w umowie do ochrony tych danych zgodnie z wymogami ustawowymi. W tym celu Microsoft korzysta z najnowocześniejszych procedur szyfrowania i zapewnia wyłączny przebieg przetwarzania danych w serwerowniach na terenie UE.

Więcej informacji na temat działań mających na celu ochronę danych osobowych w firmie Power BI są dostępne na stronie https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter/security/powerbi-security.

Zenloop

Współpracujemy z zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin. Zenloop to platforma oprogramowania typu b2b dla usług, która umożliwia nam zbieranie i analizowanie opinii naszych klientów różnymi kanałami. Umożliwia nam dostosowanie i ulepszanie naszej oferty do potrzeb naszych klientów. Zenloop zbiera również odpowiedzi z ankiet. Podstawą prawną przetwarzania danych przez zenloop jest art. 6 ust. 1 lit. F DSGVO. Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z zenloop zgodnie z art. 28 ust. 3 DSGVO i upewniliśmy się, że zenloop wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z wymogami RODO i zapewniało ochronę Twoich praw. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności na stronie www.zenloop.com.

14) Prawa osoby, której dane dotyczą

14.1 Obowiązujące prawo ochrony danych zapewnia Państwu liczne prawa wobec administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych (prawo do uzyskania informacji, prawo do interwencji), które zostały wymienione poniżej:

 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzaniazgodnie z art. 19 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

 

14.2 PRAWO DO GŁOSZENIA SPRZECIWU

JEŚLI W RAMACH WYWAŻENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZE WZGLĘDU NA NASZ PRZEWAŻAJĄCY UPRAWNIONY INTERES, W KAŻDEJ CHWILI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.
JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ WYSTARCZAJĄCE POWODY ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ I UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZEWAŻAĆ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB, JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY CELOM ZWIĄZANYM Z DOCHODZENIEM , WYKONYWANIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W CELACH ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI PRAWO ZŁOŻYĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU OKREŚLONYCH DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ TEGO RODZAJU. SPRZECIW MOŻNA ZŁOŻYĆ W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.

 

15) Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych oblicza się w oparciu o daną podstawę prawną, w związku z celem przetwarzania i – o ile właściwe – dodatkowo na podstawie właściwych ustawowych terminów przechowywania (np. terminów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego).
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
W przypadku obowiązywania ustawowych terminów na przechowywanie danych osobowych, przetwarzanych w ramach zobowiązań wynikających z czynności prawnych lub podobnych czynności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresu przechowywania, o ile nie są już niezbędne do realizacji umowy lub przygotowania zawarcia umowy i/lub po naszej stronie wygasł uzasadniony interes w zakresie dalszego przechowywania tych danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, w myśl art. 21 ust. 1 RODO, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, w myśl art. 21 ust. 2 RODO.
Jeżeli z innych informacji tego oświadczenia o specyficznych sytuacjach przetwarzania nie wynika inaczej, przechowywane dane osobowe zostaną ponadto usunięte, gdy nie będą dłużej wymagane w celu, w jakim zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.