Hodowla drobiu, czyli jak założyć fermę drobiu i skutecznie prowadzić biznes?

Udostępnij

Autor expondo expert
30 kwietnia, 2021

Nowoczesne gospodarstwa rolne stawiają zwykle na specjalizację w jednej dziedzinie. Obecnie ze względu na rosnące z każdym rokiem zapotrzebowanie na mięso oraz jaja powstaje wiele ferm drobiu. Jak zacząć i czy taki biznes się opłaca? Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

wie man eine Geflügelfarm aufbaut

Udostępnij

Nowoczesne gospodarstwa rolne stawiają zwykle na specjalizację w jednej dziedzinie. Obecnie ze względu na rosnące z każdym rokiem zapotrzebowanie na mięso oraz jaja powstaje wiele ferm drobiu. Jak zacząć i czy taki biznes się opłaca? Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

Hodowla drobiu – charakterystyka

Często osoby zastanawiające się, jak zostać rolnikiem planują wejście w biznes związany z przemysłową hodowlą drobiu. Aby móc to zrobić, należy albo najpierw zdobyć status rolnika, albo założyć spółkę prawa handlowego. Następnie trzeba zdobyć teren wraz z odpowiednimi budynkami – wydzierżawić je, kupić lub postawić. Musisz przy tym wiedzieć, że inwestycja od zera wymaga dużych nakładów. Szacowany koszt wybudowania nowoczesnego kurnika na ok. 60 tys. ptaków oscylować będzie bowiem wokół 2 mln zł. Do tego należy doliczyć także zakup piskląt, pasz oraz rachunki za media.

Jeżeli nie mamy takich pieniędzy na start (ani odpowiedniej zdolności kredytowej), warto pomyśleć o działalności w innej gałęzi. Duże możliwości zarabiania przy stosunkowo niewielkich nakładach zapewnią m.in. sad owocowy, winnica lub ekologiczna-przyzagrodowa hodowla drobiu.

Ferma drobiu i wybór sektora hodowli

Planując założenie fermy drobiu, należy na wstępie bardzo dobrze przemyśleć charakter przyszłej działalności. Hodowla ptactwa gospodarskiego opiera się obecnie na dwóch głównych sektorach:

Na samym początku warto ograniczyć się do jednego z sektorów, a po zdobyciu doświadczenia ewentualnie rozszerzyć działalność. Uważa się, że produkcja mięsa jest nieco mniej problematyczna niż prowadzenie fermy jajek.

Stawiając na hodowlę przemysłową, najlepiej ograniczyć się do maksymalnie kilku gatunków i ras drobiu. Zdecydowanie nie miesza się przy tym ze sobą różnych ras (a tym bardziej gatunków!) brojlerów w jednym kurniku. Różnice rozwojowe mogą bowiem powodować liczne problemy behawioralne (wolniej rosnące odmiany będą odganiane od paszy), a także związane z odbiorem – przy sprzedaży ptaki mogą bardzo różnić się wagą.

Analogicznie wygląda to z kurami nioskami, ponieważ u pewnych ras skorupka jaj jest biała, a u innych kolorowa. Wiązać się to może z późniejszą koniecznością dodatkowego sortowania jaj. Trzeba przy tym pamiętać o preferencjach odbiorców, gdyż w zależności od regionu/kraju mają oni inne oczekiwania odnośnie koloru skorupki.

Ferma drobiu i kluczowe obowiązki do spełnienia

Niebywale ważną kwestią jest wpływ inwestycji na środowisko. Jeżeli planujemy postawienie fermy na obszarze chronionym (lub w jego pobliżu) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i samorząd mogą zablokować inwestycję. Należy zatem najpierw zdobyć pozytywną opinię środowiskową. Prowadzenie działalności trzeba także zgłosić do Sanepidu. Ferma musi również przestrzegać wymagań narzuconych przez Inspekcję Weterynaryjną. Do kluczowych należą:

Odległość fermy od zabudowań zależy od tzw. jednostki przeliczeniowej inwentarza (DJP). W przypadku wielkich ferm kurzych musi wynosić minimum 500 m.

Przy większych inwestycjach konieczne będzie także zwykle przeprowadzenie konsultacji społecznych. Warto mieć na uwadze, że konflikty z lokalną ludnością pojawią się raczej na pewno, jeżeli planujemy wybudować wielki kurnik w miejscowości turystycznej lub w pobliżu nierolniczego osiedla.

Wybór lokalizacji na fermę drobiu

Istotną sprawą podczas planowania wejścia w przemysł drobiarski jest zatem wybór odpowiedniej lokalizacji. Trzeba również przeanalizować opłacalność prowadzenia fermy w danym miejscu. Niezwykle ważny jest rynek zbytu – dostępność przetwórni oraz możliwości łatwego transportu produktów (jaja, brojlery) do punktów odbioru. Ferma powinna znajdować się możliwie blisko, a dojazd nie powinien być utrudniony.

Warto przy tym pamiętać, że im mniejsze gospodarstwo, tym koszty transportu będą ważniejsze. Ogromne gospodarstwa z własną flotą pojazdów mogą sobie bowiem pozwolić na niższe marże i przewóz produktów nawet w bardzo dalekie strony.

Skompletowanie kadry pracowników na fermę drobiu

Przy wyborze lokalizacji trzeba także wziąć pod uwagę dostępność siły roboczej. Na fermach średniej wielkości zatrudnienie znajduje zwykle klika osób, na wielkich produkujących po klika milionów brojlerów rocznie – zwykle 20-30.

Wprawdzie do bezpośredniej pracy przy ptakach nie potrzeba specjalnych kwalifikacji, to jednak ze względu na jej specyficzny charakter mogą pojawić się pewne problemy ze skompletowaniem odpowiedniej załogi. Jeżeli ferma kur znajduje się w oddaleniu od wsi lub miasta, a dojazd do niej jest skomplikowany, warto pomyśleć o przygotowaniu kwater. W razie potrzeby będą z nich mogli także skorzystać robotnicy tymczasowi – np. z innych krajów. Przy problemach z kadrą można skorzystać z biur pośrednictwa pracy, które zajmują się rekrutacją tego typu pracowników.

Dobrze też rozważyć, czy zamiast zatrudnienia weterynarza na etat nie zamówić usług istniejących na rynku od wielu lat specjalnych agencji. Koszty mogą okazać się w takim wypadku dużo niższe, a opieka równie fachowa i kompleksowa. Podobnie sprawa wygląda, jeżeli chodzi o księgowość.

Możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego z samorządu

Na rozwój działalności rolniczej można zdobyć dofinansowanie ze strony państwa lub Unii Europejskiej. Aby dowiedzieć się o możliwości otrzymania dopłat lub preferencyjnych kredytów, najlepiej udać się do najbliższego Ośrodka Doradztwa Rolniczego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warto przy tym pamiętać, że także samorząd terytorialny ma możliwość wspierania działalności gospodarczej prowadzonej na jego obszarze. Zwłaszcza, jeżeli tworzy się nowe miejsca pracy dla mieszkańców danej gminy. Charakter wsparcia może np. dotyczyć partycypacji w kosztach budowy drogi dojazdowej czy zwolnień podatkowych.

Narzędzia niezbędne do pracy w fermie drobiu

Ferma jajek lub brojlerów to nie tylko budynki. Kwestią niezwykle ważną jest wyposażenie jej w odpowiedni sprzęt do gospodarstwa rolnego. Na każdej fermie drobiu na pewno konieczne okażą się:

W przypadku prowadzenia działalności nakierowanej na produkcję piskląt, niezbędne będą z kolei inkubatory do jaj oraz linie umożliwiające sortowanie ptaków ze względu na płeć. Na niektórych fermach konieczne może okazać się też zainstalowanie specjalistycznych pieców do utylizacji padłego drobiu.

Ferma jaj z kolei wymagać będzie często specjalnych pomieszczeń chłodniczych zapewniających długotrwałe przechowywanie jajek oraz sprzętu do stemplowania skorupek.

Jak założyć fermę drobiu – podsumowanie

Przemysłowych chów drobiu wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Najważniejszymi problemami, które stają przed początkującymi w tej branży, są też wybór odpowiedniej lokalizacji, sektora, gatunku i rasy ptaków, a także pozyskanie odbiorców i skompletowanie załogi.

Warto przy tym mieć na uwadze, że działalność związana z produkcją brojlerów jest generalnie bardziej przewidywalna (popyt stale rośnie) i opłacalna. Mogą jednak wystąpić czynniki natury losowej w rodzaju wybuchu ognisk ptasiej grypy. Dotyczy to zresztą wszystkich branż związanych z rolnictwem i hodowlą zwierząt, ponieważ produkcja miodu czy tuczników trzody chlewnej również często bywa zakłócana przez epidemie chorób zakaźnych (FB, ASF). Dlatego, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia strat, należy bezwzględnie stosować się do rygorów sanitarnych.

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Najnowsze posty

Jak zrobić domek dla owadów?

Czy zastanawiałeś się w jaki sposób możesz przyczynić się do ochrony naszej planety? Jednym z prostych, ale…

Czytaj więcej

Gdzie pszczoły brzęczą najradośniej? W Twoim pszczelim ogrodzie! 

Pszczoły to niezwykle pracowite owady, które nie tylko produkują miód, ale i starannie zapylają Twoje rośliny.…

Czytaj więcej

Maszyna do pelletu Wiesenfield WIE-PM-1500 – jak prawidłowo z niej korzystać?

Maszyna do pelletu (tzw. peleciarka) służy do produkcji pelletu. Są to granulki wyprodukowane najczęściej ze sprasowanego…

Czytaj więcej

Maszyna do pelletu Wiesenfield WIE-PM-3000 – jak prawidłowo z niej korzystać?

Maszyna do pelletu (tzw. peleciarka) służy do produkcji pelletu. Są to granulki wyprodukowane najczęściej ze sprasowanego…

Czytaj więcej