Stary MacDonald farmę miał i Ty też możesz! Poznaj tajniki chowu i hodowli zwierząt

Udostępnij

Autor expondo expert
9 lutego, 2022

Hodowla zwierząt w celach zarobkowych to niezły pomysł na biznes. Będzie Ci łatwiej zacząć zwłaszcza wtedy, gdy posiadasz gospodarstwo lub kierunkowe wykształcenie rolnicze. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jak zabrać się za chów różnych gatunków zwierząt.

Udostępnij

Hodowla zwierząt w celach zarobkowych to niezły pomysł na biznes. Będzie Ci łatwiej zacząć zwłaszcza wtedy, gdy posiadasz gospodarstwo lub kierunkowe wykształcenie rolnicze. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jak zabrać się za chów różnych gatunków zwierząt.

Najbardziej opłacalna hodowla

Na samym wstępie należy wybrać gatunek, jaki będziesz hodować. Przede wszystkim zapoznaj się z ustawą o ochronie zwierząt i zweryfikuj, czy posiadasz możliwości prowadzenia ich hodowli.

Oprócz zapewnienia dobrostanu (odpowiednich warunków bytowych, pożywienia, leków i opieki weterynaryjnej), zakup też akcesoria hodowlane. Weź również pod uwagę ilość czasu, jaką jesteś w stanie poświęcić na prowadzenie hodowli. Niektóre gatunki wymagają bowiem wiele uwagi, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na późniejsze powodzenie biznesu.

Następnie zestaw koszty z oczekiwanymi zyskami. Warto przy tym wziąć pod uwagę nie tylko zbyt na produkty (np. jajka, mięso) czy odsprzedawane młode zwierzęta, ale także ryzyko związane z wahaniem cen, wzrostem kosztów produkcji czy chorobami skutkującymi wyłączeniem osobników z hodowli.

Jak założyć hodowlę?

Rolnicy prowadzący gospodarstwa o profilu rolno-hodowlanym mogą bez przeszkód hodować zwierzęta gospodarskie (oczywiście przy zapewnieniu im odpowiednich do wymagań warunków). Problem pojawia się w przypadku, kiedy zamierzasz utrzymywać zwierzęta gospodarskie na obszarach pozarolniczych.

Czy np. można hodować kury w mieście? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Przede wszystkim zapoznaj się z przepisami prawa miejscowego (regulaminami porządkowymi). W niektórych bowiem miejscowościach taki chów jest zabroniony lub dopuszczalny jedynie w obiektach zamkniętych. Nie trzeba chyba przy tym dodawać, że ferma drobiu na balkonie raczej nie spotka się z ciepłym przyjęciem sąsiadów.

Jednak nawet w bloku uda Ci się założyć hodowlę rasowych psów czy kotów. Będzie to związane z koniecznością jej zarejestrowania oraz zapisaniem się do uznanego związku hodowców. Podobnie sprawa ma się z innymi popularnymi gatunkami chowanymi w celu rozrodu.

Warto przy tym zaznaczyć, że zysk z hodowli zwierząt jest obciążony podatkiem dochodowym. Dotyczy to działalności ujętej w art. 2 ust. 2 ustawy o PIT. Nie obejmuje to jednak wszystkich gatunków. Jeżeli zajmujesz się chowem gołębi, krewetek czy niektórych gadów egzotycznych (np. pytonów), które nie są tam ujęte, to nie zapłacisz takiego podatku.

Zapoznaj się więc z przepisami prawa, aby ewentualne kwestie podatkowe również uwzględnić w przyszłych kosztach prowadzenia działalności i nie narazić się na problemy z fiskusem.

Hodowla zwierząt futerkowych

Zwierzęta futerkowe możesz hodować w celach odsprzedaży młodych osobników hobbystom (np. szynszyle, króliki miniaturowe) oraz typowo użytkowych. Do gatunków futerkowych zaliczane są:

W gospodarstwach indywidualnych, przydomowych i domowych hodowlach spotyka się w praktyce głównie nutrie, szynszyle i króliki. Pozostałe gatunki trzymane są na dużych wysokotowarowych farmach. Ich założenie wiąże się ze spełnieniem szeregu wyśrubowanych warunków dotyczących ochrony środowiska oraz znacznymi nakładami finansowymi na start. Prowadzenie hodowli lisów czy norek jest opłacalne, ale ze względu na duże kontrowersje i plany dotyczące zakazania tego rodzaju działalności, wejście w biznes futrzarski obarczone jest obecnie dużym ryzykiem.

Warto przy tym zaznaczyć, że aby hodowla królików na tuszki się opłacała, trzeba zapewnić sobie pewne źródło zbytu. W niektórych regionach nie ma bowiem tradycji jedzenia tego rodzaju mięsa i trudno jest znaleźć rzeźnię, która odbierze od Ciebie króliki. Również hodowla odmian rasowych w celach rozrodczych (konieczne jest zarejestrowanie w Krajowym Związku Hodowców Królików) zwykle nie przyniesie wielkich dochodów.

Dla hodowców-amatorów stanowi raczej dodatek do innej działalności zarobkowej lub wynika z pasji. Ponadto zwierzęta te narażone są na wiele chorób zakaźnych (np. pomór królików), które w krótkim czasie mogą doprowadzić do padnięcia prawie całego stada.

Hodowla drobiu

Drób należy do zwierząt gospodarskich, które chowa się głównie ze względu na użytkowość. Chodzi głównie o jaja, mięso, cele rozpłodowe lub odtworzenie zasobów ptactwa łownego. Niektóre ozdobne rasy kur, gęsi czy kaczek spotyka się również w hodowlach amatorskich. Do drobiu zalicza się:

Obecnie najbardziej opłacalna i przewidywalna jest przemysłowa produkcja kurzych brojlerów. Konkurencja jest jednak dość duża, tak samo jak koszty wejścia w biznes (budowa kurnika na 60 tys. ptaków to ok. 2 mln zł). Nieco mniej pewna, ale też generalnie dochodowa, będzie hodowla kur na jaja, a następnie innych ptaków (przepiórek, gęsi, kaczek). Do prowadzenia działalności wymagane jest posiadanie statusu rolnika.

Drób można również hodować w ograniczonym zakresie – na własne potrzeby, odsprzedając nadwyżki sąsiadom czy na targu – w gospodarstwach indywidualnych, agroturystycznych i ekologicznych. Wymaga to jednak zwykle zakupu niezbędnych akcesoriów. Przydatne będą zwłaszcza inkubator do jaj, stemplownica oraz oparzalnik do tuszek.

Hodowla bydła

Obecnie hodowla bydła mlecznego została w praktyce ograniczona w większości regionów do wielkotowarowych gospodarstw. Ze względu na niewielką opłacalność zachowała się w gospodarstwach indywidualnych jedynie na słabo rozwiniętych obszarach. Praktykowana jest też w wyspecjalizowanych gospodarstwach nastawionych na wyrób serów i innych przetworów.

Odmiennie ma się sytuacja z chowem bydła na mięso. Rosnąca moda na wołowinę ma bezpośrednie przełożenie na łatwość jej zbytu i generalnie korzystny stosunek kosztów do zysku. Wprawdzie ceny skupu żywca ulegają częstym wahaniom, to jednak produkcja opasów zwykle jest opłacalna i może stanowić podstawę prowadzenia indywidualnej działalności rolniczej. Warunkiem powodzenia jest jednak jak największy udział w żywieniu pasz pochodzących z danego gospodarstwa.

W hodowli takiej sprawdzają się zwłaszcza rasy mięsne i mieszańce mięsno-mleczne, które świetnie wykorzystują dostępną na pastwiskach paszę pochodzenia naturalnego. W takich warunkach przy cenie zakupu cielaka wynoszącej 1000 zł całkowite koszty 3-letniego utrzymania zredukujesz do ok. 2500 zł. Przy odsprzedaży osobnika ważącego 600 kg w średniej cenie 7,50 zł za kg otrzymasz więc zysk w wysokości 2 tys. zł.

Metody hodowli

W hodowli zwierząt wyróżnia się wiele metod. Chów domowy dotyczy zwierząt utrzymywanych w mieszkaniach dla przyjemności, jak i w celach zarobkowych. Dochody będzie przynosić m.in. hodowla rasowych psów, kotów czy zwierząt egzotycznych (papugi, węże, owady).

Przy ograniczonym miejscu, a tym samym liczbie zwierząt przeznaczonych do rozrodu, zwykle nie będzie to jednak bardzo opłacalna działalność. Koszty zakupu rasowej suki czy kotki są dość wysokie, sporo trzeba też wydać na wysokiej jakości karmę oraz opiekę weterynaryjną (badania, leki, szczepionki). Jednocześnie popełnione podczas hodowli błędy czy czynniki losowe (choroby) mogą doprowadzić do utraty miotu lub zwierzęcia rozpłodowego.

Odsprzedaż szczeniąt czy kotów od jednego pupila stanowić będzie raczej dodatek do domowego budżetu i po odliczeniu kosztów zwykle nie przekroczy 10 tys. zł rocznie. Odmiennie sprawa ma się z profesjonalną hodowlą, która jednak wymaga zainwestowania w większą liczbę zwierząt, specjalne kojce oraz teren wybiegowy.

Jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, to wyróżnia się następujące metody hodowli:

Za mieszany sposób hodowli można uznać chów przyzagrodowy w gospodarstwach rodzinnych. Zwierzęta jedzą wtedy zarówno paszę pochodzenia naturalnego pozyskaną z wolnego wybiegu, jak i fabryczną zakupioną w celu poprawy ich odżywienia. Dotyczy to zwłaszcza drobiu oraz bydła. W podobny sposób utrzymywane są też zwierzęta w gospodarstwach ekologicznych, z tą różnicą, że są tam karmione paszami posiadającymi stosowne certyfikaty.

Hodowla przemysłowa

Wiele kontrowersji budzi obecnie odmiana hodowli intensywnej, czyli chów przemysłowy. Jest krytykowany głównie ze względu na nienaturalność (sztuczna inkubacja jaj, odstawianie młodych od matek), nastawienie na maksymalizację zysków kosztem dobrostanu zwierząt (ograniczanie przestrzeni życiowej czy nadmierna eksploatacja), a także pewne niehumanitarne aspekty (likwidowanie kogucików ras nieśnych i byczków ras mlecznych).

Podczas takich hodowli dochodzi też do nadmiernego wykorzystywania antybiotyków, a także używa się pasz powstałych ze szkodą dla środowiska (mączek rybnych, śruty sojowej, oleju palmowego). Z drugiej strony przemysłowa hodowla wiąże się z niewielkimi marżami, co ma bezpośrednie przełożenie na niższe ceny żywności w sklepach.

Planując więc hodowlę zwierząt powyższego typu, weź pod uwagę wiele istotnych czynników. Może się bowiem okazać, że w niedalekim czasie będzie wymagać ona dostosowania do zmienionych warunków prawnych (jeżeli ustawodawstwo będzie bardziej proekologiczne), co w praktyce nie zawsze okaże się możliwe do wykonania.

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Najnowsze posty

Strój pszczelarza – jak uchronić się przed użądleniem pszczół?

Pszczelarstwo to fascynujące zajęcie, które jednak niesie za sobą pewne ryzyko, w tym możliwość użądlenia przez…

Czytaj więcej

Jak chronić pszczoły? Proste kroki, które możesz podjąć aby im pomóc!

Pszczoły to nie tylko słodki miód! To niezwykle pracowite owady, od których zapylania zależy około 70%…

Czytaj więcej

Wychów matek pszczelich krok po kroku

Matka pszczela to serce każdej pszczelej rodziny. Od jej jakości zależy siła i zdrowie całego roju.…

Czytaj więcej

Rośliny miododajne na balkon i do ogrodu – zostań przyjacielem pszczół

Pszczoły to nie tylko pracowite owady produkujące pyszny miód, ale także kluczowy element ekosystemu. Niestety, ich…

Czytaj więcej