Autor: Rafał Predko

Rodzaje wag – przeznaczenie, konstrukcja i dokładność

Wagi to urządzenia pomiarowe, przy pomocy których określić możemy ciężar danego przedmiotu. Dzięki swej funkcjonalności wagi stanowią nieodłączny element wyposażenia sklepów, wielu firm handlowych, transportowych oraz usługowych. Są niezbędne również w laboratoriach, aptekach, zakładach jubilerskich i innych tego typu miejscach. Oczywiście znajdziemy je również w naszych domach, gdzie używane są jako wagi łazienkowe oraz wagi kuchenne.

Użytkowe zróżnicowane wag jest w dużej mierze wyznacznikiem ich konstrukcji i zasady działania. Inaczej bowiem zbudowane są np. wagi służące do pomiarów dużych gabarytów, inaczej zaś te, których używa się w sklepie spożywczym. Oprócz przeznaczenia i konstrukcji, wagi mogą różnic się także swoją dokładnością, czyli precyzją pomiaru. Spróbujmy więc przyjrzeć się bliżej tym urządzeniom. Zainteresowanych tematem, zapraszamy do lektury naszego poradnika.     

Jak rozróżnić rodzaje wag zależnie od przeznaczenia i konstrukcji wag?

Wagi mogą mieć różne zastosowanie. Co za tym idzie, istnieje kilka rodzajów podziału tych urządzeń. Najłatwiej odróżnić jest od siebie te, które charakteryzują się odmienną konstrukcją. Najbardziej klasycznym rodzajem są wagi szalkowe, składające się z dwóch szalek, które należy równoważyć przy za pomocą odważników oraz ważonego przedmiotu. Wagi szalkowe to jedne z najstarszych rodzajów wag.

Inny popularny rodzaj wag, które spotkać możemy na co dzień to wagi sklepowe. W przeszłości były one konstruowane w sposób przypominający wagi szalkowe, jednakże  z czasem zaczęły ewoluować pod względem technicznym. Współcześnie, wagi sklepowe to zaawansowane urządzenia elektroniczne, potrafiące nie tylko określać ciężar produktów, ale dysponują dodatkowymi funkcjami, ułatwiającymi pracę sprzedawcy, takimi ja np. obliczanie należności.

JESIENNE OBNIŻKI CEN

ZACZNIJ OSZCZĘDZAĆ

Kolejny rodzaj wag, które stosunkowo łatwo jest odróżnić to wagi laboratoryjne. Te profesjonale urządzenia charakteryzują się bardzo dużą precyzją pomiaru. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych można je podłączyć do komputera lub drukarki, co jest dużym ułatwieniem pod względem gromadzenia i katalogowania wszelkich danych podczas laboratoryjnych badań. Wagi laboratoryjne możemy spotkać również w aptekach i w gabinetach farmaceutycznych.

Jako następne omówmy krótko wagi platformowe. Wykorzystywane są one w przemyśle np. spożywczym, w transporcie, czy nawet branży motoryzacyjnej. Wagi platformowe występować mogą w wielu różnych wersjach, a ich cechą charakterystyczną jest wysoka bezawaryjność i duży zakres pomiarowy. Bywają używane bowiem do ważenia bardzo ciężkich ładunków.

Zupełnie inaczej od pozostałych wag prezentują się wagi hakowe. To jedyny rodzaj, wag, na których nie kładzie się ważonego ładunku. Wagi hakowe bowiem, jak wskazuje ich nazwa, wyposażone zostały w hak, na którym podwieszany jest ważony ładunek. Tego typu urządzenia pomiarowe używa się w przypadku bardzo dużych gabarytów, których masa nie może być zweryfikowana w inny sposób. Ich zakres pomiarowy sięga nawet kilku ton. Są więc wytrzymałe i wykonane z bardzo solidnych materiałów. Używane są najczęściej w przemyśle ciężkim oraz w magazynach.

Podział rodzajów wag zależnie od metody działania

Kolejnym kryterium podziału wag, z jakim możemy się spotkać, jest metoda ich działania. W tym względzie wyróżnić możemy wagi dźwigniowe, sprężynowe, elektryczne i elektroniczne. Ich przeznaczenie w gruncie rzeczy może być bardzo różne jak i zresztą ich skale pomiarowe, i w przeciwieństwie do poprzedniej klasyfikacji, określony typ wagi, nie zawsze warunkuje jej funkcjonalność. Przejdźmy więc do krótkiego omówienia poszczególnych grup tychże urządzeń.

Rodzaje wag dźwigniowych

Wagi dźwigniowe, to takie, w których pomiar uzyskuje się dzięki interakcji systemu dźwigniowego i znajdujących się na nim obciążeń. Najprostszym przykładem takiej wagi może być omawiana wcześniej waga szalkowa, lecz nie tylko. Inny rodzaj urządzeń dźwigniowych wskazywać może bowiem ciężar obiektu za pośrednictwem strzałki, która jest mechanicznie połączona z systemem dźwigni. Ich przykładem mogą być np. proste wagi łazienkowe lub kuchenne, niewymagające podłączenia do źródła zasilania. Przy wyborze odpowiedniej z nich pomoże Ci artykuł: Jaką wagę łazienkową wybrać?

Rodzaje wag sprężynowych

Kolejny rodzaj wag sklasyfikowanych wedle zasady działania to wagi sprężynowe. Kluczowy element ich konstrukcji stanowi tu element sprężysty, którym może być drut, taśma, nić lub też oczywiście odpowiednio uformowana sprężyna. Elementy te odkształcają się pod wpływem ciężaru ważonego ładunku, równoważąc siłę tego ciężaru i siłę sprężystości. Zakres pomiarowy jak i precyzja pomiaru mogą być tu bardzo różne i uzależnione są od charakterystyki elementu sprężystego.

Przykładem takich wag są wagi wędkarskie, a także przeznaczone do ważenia dużych gabarytów niektóre wagi hakowe. W tym drugim przypadku skala pomiaru wynosić może nawet kilka ton.

Najważniejsze cechy Wagi hakowej – 5 t / 1 kg – LED

  • Szerokie możliwości eksploatacji – wybór dodatkowych funkcji
  • Praca do 100 godzin bez konieczności ładowania – akumulator kwasowo-ołowiowy 6V/4Ah
  • Prosty odczyt wyniku – czytelny i jasny wyświetlacz LED
  • Solidne zabezpieczenie mechanizmu – obudowa z aluminium odlewanego ciśnieniowo
  • Wygodna obsługa sprzętu na odległość – pilot o zasięgu 10 m

Rodzaje wag elektronicznych

Zupełnie inaczej od poprzedniczek działają wagi elektroniczne. Te bowiem, zamiast korzystać z zasad mechaniki, wyposażone zostały w elektroniczny system wskazujący. Jako że ten rodzaj urządzeń korzysta z dobrodziejstw najnowszych technologii, to  i znajduje o wiele szerszy zakres zastosowań. Wagi elektroniczne w wielu przypadkach można podłączyć do komputera, co jest bardzo przydatne, gdy chcemy np. archiwizować dane.

Pierwszy rodzaj wag elektronicznych to sprzęty określające ciężar ładunku przy udziale użytkownika. Z tego też względu określane są mianem nieautomatycznych. Wagi elektroniczne tego typu mogą charakteryzować się jedną z czterech klas dokładności. Klasa I oznacza największą dokładność, zaś klasa IV najmniejszą. Elektroniczne wagi nieautomatyczne to np. wagi sklepowe, laboratoryjne, hakowe, magazynowe, czy też platformowe, używane m.in. na stacjach diagnostycznych.

Drugim rodzajem wag elektronicznych są urządzenia automatyczne. Te, w przeciwieństwie do poprzednio omówionych, charakteryzują się bezobsługowym działaniem. Wykorzystuje się je w przemyśle, gdzie np. podczas produkcji taśmowej lub pakowania jakichś produktów, odmierzany jest ciężar określonej porcji płynów, proszków. Bardzo często wagi te s więc wyposażone w funkcję napełniania opakowań.

Ostatnim rodzajem wag elektronicznych to wagi odważające, które służą do sumarycznego wykonywania pomiarów. Polega to na tym, że częściowe pomiary są ze sobą sumowane, zaś uzyskany w ten sposób wynik podawany jest jako ciężar. Rego typu wagi bardzo często umieszczane są pod silosami ze zbożem, wagonami z cementem, cysternami, a także betoniarkami.

Rodzaje wag laboratoryjnych

Najprecyzyjniejszymi ze wszystkich rodzajów wag są wagi laboratoryjne. Te urządzenia pomiarowe konstruowane są na podstawie najnowszych rozwiązań technologicznych, a także wykonywane z materiałów, które sprawdzą się w specyficznych warunkach laboratoryjnych. Bardzo często przy ich użyciu porcjowane są substancje chemiczne, składniki leków itp. produkty. Ze względu na swą specyfikę warto więc zwrócić uwagę na kolejny podział, dotyczący tym razem stricte wag laboratoryjnych.

Wagi techniczne

Pierwszym rodzajem wag laboratoryjnych są wagi techniczne. Swoje zastosowanie znalazły one przede wszystkim w laboratoriach przemysłowych, a ich cechę charakterystyczną stanowi stosunkowo prosta budowa i nośność sięgająca nawet 10 kg. Precyzja pomiaru laboratoryjnych wag technicznych wynosi 0,1 g.  

Wagi analityczne

Kolejny rodzaj wag laboratoryjnych to wagi analityczne. Ich funkcjonalność znajduje zastosowanie w gabinetach farmaceutycznych i aptekach. Dzięki tym urządzeniom możliwy jest pomiar ciężaru substancji, których masa wynosi poniżej 1 kg. Precyzja pomiaru tychże wag sięga 0,01 g.   

PRECYZJA I PROFESJONALIZM TO CECHY
MARKI STEINBERG

Wagi półmikroanalityczne

Trzecim rodzajem wag laboratoryjnych są wagi półmikroanalityczne, które stanowią bardziej zaawansowaną wersję wag analitycznych. Charakteryzują się one specjalną osłoną mającą za zadanie chronić ważone substancje przed zanieczyszczeniami z otoczenia. Precyzja pomiaru wag półmikroanalitycznych wynosi 0,001 g. Urządzenia tego typu wyposażone są w gniazda pozwalające podłączyć je do komputera lub drukarki. 

Wagi mikroanalityczne

Następną grupę wag laboratoryjnych stanowią wagi mikroanalityczne. Względem swoich poprzedniczek stanowią kolejny krok zaawansowania, tak pod względem technologii, jak i dokładności pomiaru. Ta wynosi bowiem aż 0,0001 g. Maksymalna nośność wag mikroanalitycznych sięga 10 g. Tego typu urządzenia pomiarowe, oprócz cech swoich poprzedniczek, posiadają także funkcję sumowania pomiarów.

Wagi ultramikroanalityczne

Ostatnie i jednocześnie najbardziej zaawansowane technologicznie wagi laboratoryjne, to wagi ultramikroanalityczne. Precyzja pomiaru, jaką oferują to 0,00001 g, zaś nośność, podobnie jak w przypadku wag mikroanalitycznych wynosi 10 g. Oprócz pomiarów ciężaru substancji urządzenia  te potrafią określać także jej gęstość, co jest możliwe dzięki specjalnym czujników. Oczywiście również można podłączyć je do komputera.

Rodzaje wag – podsumowanie

Wagi to urządzenia pomiarowe, które znane są już od dawien dawna. Przez lata ewoluowały one i obecnie natknąć możemy się na wiele zupełnie różnych typów wag, od najprostszych szalkowych, poprzez potężne wagi platformowe, aż po zaawansowane technologicznie cyfrowe wagi elektroniczne. Różnią się one od siebie nie tylko wyglądem, zakresem oraz precyzją pomiaru, ale także całą konstrukcją i metodą działania.

Dzięki swej funkcjonalności wagi stały się niezbędnymi narzędziami pracy w wielu branżach przemysłowych, w handlu, transporcie, czy w świecie nauki. Znajdziemy je także w naszych domach, gdzie stanowią pomoc kuchenną, lub też pomagają kontrolować ciężar naszego ciała. Pamiętajmy jednak, że aby pomiary były prawidłowe, konieczna jest kalibracja wagi.

Przeczytaj również