Darmowa przesyłka Najniższe ceny producenta 3 lata gwarancji konsumenckiej 14 dni na rezygnację

Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy

Pouczenie konsumenta oraz klienta niebędącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy

(wersja obowiązująca od 2017-08-14)

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o ochronie praw konsumentów dokonując zakupu jako Konsumenci, mają Państwo prawo odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

Jednakże nasz sklep wydłuża termin do odstąpienia od takiej umowy do 30 dni oraz rozszerza takie uprawnienie również na Klientów nie będących Konsumentami. Takie rozszerzenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie narusza uprawnień przyznanych Konsumentom na podstawie ww. ustawy, ponieważ przyznaje Konsumentom uprawnienia korzystniejsze od ustawowych.

Macie Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku umowy obejmującej jedną rzecz, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszliście Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane Państwu osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszliście Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

W przypadku umowy obejmującej rzeczy, które są dostarczane Państwu partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszliście Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie Państwo poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: expondo Polska sp. z o.o. sp.k., ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra faksem pod nr 68 381 70 02 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: serwis@expondo.pl).

Możecie Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania na stronie internetowej naszego sklepu, w zakładce "odstąpienie od umowy".

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyście Państwo wysłali oświadczenie o wykonaniu przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy nasz sklep zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa, przy czym jeżeli przy zakupie wybraliście Państwo sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez nasz sklep, zwrócimy Państwu koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez nas sposobu przesyłki (a więc z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego),

Zwrot uiszczonej przez Państwa kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użyliście Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzicie się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiecie Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Możemy się wstrzymać ze zwrotem kwoty uiszczonej przez Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania zwrotu zakupionego  przedmiotu lub dostarczenia przez takiego Klienta dowodu wysłania przedmiotu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem kwoty uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem do chwili otrzymania zwrotu zakupionego  przedmiotu lub dostarczenia przez takiego Klienta dowodu wysłania przedmiotu – zależnie od uznania Sprzedającego.

Zarówno Klient będący Konsumentem, jak i Klient niebędący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: expondo Polska sp. z o.o. sp.k., ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Poniesiecie Państwo wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego przedmiotu do naszego sklepu. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb.

 

(wersja obowiązująca do 2017-08-14)

Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku dokonania zakupu rzeczy jako konsument Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zakupionej rzeczy, albo osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę, to jest: expondo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Zielonej Górze, pod adresem: ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy KRS w Zielonej Górze pod nr 0000381014, telefon kontaktowy: + 48 68 381 70 07, adres e-mail: info@expondo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie, wysłanego pocztą lub doręczonego bezpośrednio do naszej siedziby na piśmie. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na stronie sklepu www.expondo.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym poniesione koszty dostarczenia rzeczy – o ile zostały one przez Państwo poniesione (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazaliście Państwo dane i numer rachunku bankowego w celu dokonania przelewu, wnosząc o dokonanie zwrotu płatności tą drogą; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz zakupioną na adres: expondo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie na kwotę około 25 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wstrzymamy się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na wskazany powyżej adres do korespondencji, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Kontakt
  Phone

  68 381 70 07
  pn. - pt. 8:00 - 20:00
  Expondo Blog

  Email

  info@expondo.pl
  Odpowiemy na Twoje pytanie tak szybko jak to możliwe
 • Płatność
  Płać szybko i bezpiecznie
  Przelewy24 PayPal Blik Przelew bankowy Mastercard Visa Płatność ratalna Za pobraniem