Darmowa przesyłka Najniższe ceny producenta 3 lata gwarancji konsumenckiej 30 dni na rezygnację

Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy

Pouczenie konsumenta oraz klienta niebędącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o ochronie praw konsumentów dokonując zakupu jako Konsumenci, mają Państwo prawo odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

Jednakże nasz sklep wydłuża termin do odstąpienia od takiej umowy do 30 dni oraz rozszerza takie uprawnienie również na Klientów nie będących Konsumentami. Takie rozszerzenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie narusza uprawnień przyznanych Konsumentom na podstawie ww. ustawy, ponieważ przyznaje Konsumentom uprawnienia korzystniejsze od ustawowych.

Macie Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku umowy obejmującej jedną rzecz, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszliście Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane Państwu osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszliście Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

W przypadku umowy obejmującej rzeczy, które są dostarczane Państwu partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszliście Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie Państwo poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: expondo Polska sp. z o.o. sp.k., ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra faksem pod nr 68 300 5299 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: serwis@expondo.pl).

Możecie Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania na stronie internetowej naszego sklepu, w zakładce "odstąpienie od umowy".

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyście Państwo wysłali oświadczenie o wykonaniu przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy nasz sklep zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa, przy czym jeżeli przy zakupie wybraliście Państwo sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez nasz sklep, zwrócimy Państwu koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez nas sposobu przesyłki (a więc z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego),

Zwrot uiszczonej przez Państwa kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użyliście Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzicie się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiecie Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Możemy się wstrzymać ze zwrotem kwoty uiszczonej przez Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania zwrotu zakupionego  przedmiotu lub dostarczenia przez takiego Klienta dowodu wysłania przedmiotu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem kwoty uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem do chwili otrzymania zwrotu zakupionego  przedmiotu lub dostarczenia przez takiego Klienta dowodu wysłania przedmiotu – zależnie od uznania Sprzedającego.

Zarówno Klient będący Konsumentem, jak i Klient niebędący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: expondo Polska sp. z o.o. sp.k., ul. ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Poniesiecie Państwo wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego przedmiotu do naszego sklepu. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb.

 • Kontakt
  Phone

  68 300 5000
  pn. - pt. 7:00 - 17:00
  Expondo Blog

  Email

  info@expondo.pl
  Odpowiemy na Twoje pytanie tak szybko jak to możliwe
 • Płatność
  Płać szybko i bezpiecznie
  Przelewy24 PayPal Blik Przelew bankowy Mastercard Visa Płatność ratalna Za pobraniem