Odstąpienie od umowy

MASZ PRAWO ANULOWAĆ...

Tylko po co to robić?

Masz prawo do odstąpienia od umowy bez podawania powodu w przeciągu czternastu dni.

Okres odstąpienia wygasa po 30 dniach od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia poza przewoźnikiem wejdzie w fizyczne posiadanie towaru.

Aby skorzystać z tego prawa, powiadom nas (expondo Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra, Tel.: +48 68 325 27 70, e-mail: [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu złóż jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem). Możesz użyć załączonego formularza, jednak nie jest to konieczne.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz zawiadomienie o woli skorzystania z prawa przed upływem okresu odstąpienia.

 

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, niezwłocznie zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas), najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu za utratę wartości dostarczonych towarów, jeśli strata wynika z niepotrzebnego użycia. Zwrotu dokonamy tą samą metodą płatności, która została wybrana przy początkowej transakcji, chyba że zdecydujesz inaczej. W żadnym wypadku nie zostanie naliczona opłata z tytułu zwrotu. Możemy wstrzymać zwrot do czasu otrzymania przez nas towaru lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar odeślij lub przekaż nam bez zbędnej zwłoki i nie później niż czternaście dni od dnia powiadomienia nas o woli odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli odeślesz towary przed upływem czternastu dni.

Pokryjemy koszty zwrotu towaru, jeżeli wcześniej skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego i ustalisz z nami organizację zwrotu. Jeśli dokonasz zwrotu bez wcześniejszego uzgodnienia z nami, zwrócimy Ci bezpośrednie koszty do 22 GBP/ 25 EUR (112 zł). Warunkiem jest dostarczenie nam pokwitowanie poniesionych kosztów wystawione przez dostawcę usług transportowych, któremu zlecono przesyłkę za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Zwrotu dokonamy tą samą metodą płatności, która została wybrana przy początkowej transakcji, chyba że zdecydujesz inaczej. W żadnym wypadku nie zostanie naliczona opłata z tytułu zwrotu. W innych sytuacjach poniesiesz bezpośredni koszt zwrotu towaru.

Odpowiadasz jedynie za zmniejszenie wartości towarów, wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.

 

Informacje ogólne

1) Pamiętaj, żeby ochronić towar przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. Odeślij go do nas w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i elementami. Jeśli to konieczne, użyj zewnętrznego opakowania ochronnego. W przypadku braku oryginalnego opakowania zadbaj o właściwą ochronę towaru przed uszkodzeniami w czasie transportu, korzystając z odpowiedniego opakowania.

2) Nie odsyłaj towaru bez opłacenia kosztów transportu.

3) Pamiętaj, że powyższe oba punkty nie są warunkiem koniecznym dla skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.