Utylizacja baterii

Wskazówka dotycząca utylizacji baterii

Poniższa uwaga jest skierowana do tych, którzy korzystają z baterii lub produktów z wbudowanymi bateriami, a produkt, który posiadają, nie jest dalej odsprzedawany (użytkowników końcowych):

1. Bezpłatne wycofanie zużytych baterii

Baterie nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Są Państwo zobowiązani do zwrotu zużytych baterii tak, aby została zapewniona właściwa utylizacja. Baterie można zdać w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub w sklepie, w wyznaczonym miejscu. Również my jako dystrybutor baterii jesteśmy zobowiązani do odbioru zużytych baterii, które posiadamy bądź posiadaliśmy w naszym asortymencie. Mogą je Państwo wysłać do naszego magazynu znajdującego się pod adresem:

expondo Polska sp. z o.o sp. k.
ul. Innowacyjna 7 - Nowy Kisielin
66-002 Zielona Góra

2. Znaczenie symboli na baterii

Baterii z symbolem przekreślonego kosza na śmieci (s. U.) nie wolno mieszać z odpadami z gospodarstw domowych. Dla baterii zawierających więcej niż 0,0005 procenta rtęci, więcej niż 0,002 procenta kadmu lub powyżej 0,004 procenta ołowiu znajduje się pod symbolem kosza nazwa chemiczna substancji zanieczyszczającej ‒ Cd oznacza kadm, Pb ołów, a Hg rtęć.