Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

Oprócz praw związanych z wadami produktu udzielamy również trzyletniej gwarancji na nowe produkty marek bredeco, Fromm & Starck, Goldbrunn, Gymrex, hillvert, incubato, MSW, physa, Royal Catering, Singercon, Stamony, Stamos Soldering, Stamos Welding Group, Stamos Germany, Steinberg Systems, ulsonix, Uniprodo i welbach, które podlegają reklamacji. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu płatności i obejmuje całą Europę. W przypadku stwierdzenia w tym czasie jakichkolwiek wad materiałowych lub produkcyjnych, możemy zagwarantować Państwu jedną z następujących usług, zgodnie z naszymi preferencjami:

  • Bezpłatną dostawę odpowiedniej części zamiennej lub
  • Bezpłatną naprawę produktu lub
  • Bezpłatną wymianę produktu na inny o równoważnej wartości (w razie potrzeby również następny model, pod warunkiem, że oryginalny produkt nie nadaje się już do użytku).

 

Nie ma dalszych roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji. W szczególności nie przysługują żadne roszczenia dotyczące odszkodowania, a szczególnie żadne roszczenia dotyczące wynikłych szkód.

 

Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Niemcy

e-mail: [email protected]

Gwarancja dotyczy wszystkich komponentów znajdujących się wewnątrz obudowy naszych urządzeń. Nie obejmuje obudowy, jej elementów zewnętrznych ani części łączących. Gwarancja nie obejmuje również akcesoriów, których nie należy używać wewnątrz obudowy. Ponadto niniejsze warunki gwarancji nie dotyczą części zużywalnych lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji, samodzielnymi naprawami i czynnikami atmosferycznymi.

Żądając serwisu gwarancyjnego, będziesz musiał wyrazić zgodę na rozpatrzenie roszczenia gwarancyjnego poprzez zwrot produktu, po uprzednim kontakcie z nami. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki do expondo GmbH, jak również ewentualnych szkód transportowych. Koszty zwrotu od expondo GmbH na podany adres dostawy zostaną pokryte przez nas.

Powyższe warunki nie dotyczą produktów zewnętrznych marek: APS, Aquaphor, Borotto, CAMBRO, Hamilton Beach®, HEITRONIC, Liss, Merida, Monolith, Pro Bauteam, Qbrick System, TECTOR, TEM, Tungsram. Gwarancja zależy od producenta.

Nota:

Twoje prawa wynikające z umowy zakupu z nami nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą gwarancją. W szczególności aktualne prawa gwarancyjne pozostają nienaruszone przez niniejszą gwarancję. Jeśli zakupiony przedmiot jest wadliwy, masz możliwość podczas okresu gwarancji prawnej, aby się do nas odwołać, niezależnie od tego, czy roszczenie gwarancyjne zostało już złożone, czy gwarancja już obowiązuje.

(Obowiązuje od dnia zamówienia 24.07.2017)